Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Πεντάμηνα Κοινωφελούς Εργασίας: ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων της Ευρυτανίας

Αναρτήθηκαν την περασμένη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων, των αποκλειόμενων και των επιλαχόντων που συμμετείχαν στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την κάλυψη 19.101 θέσεων σε δημόσιους φορείς της χώρας.

5mina-ypografes-2013

Να θυμίσουμε πως στην Ευρυτανία είχαν προκηρυχθεί 115 θέσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, εκ των οποίων οι 52 αφορούσαν άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 21 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 22 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και 20 ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και πληκτρολογώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου που τους αντιστοιχεί. Οι επιλεγέντες πρέπει να προσέλθουν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες ανήκει ο επιβλέπων φορέας ή η υπηρεσία τοποθέτησής τους, προκειμένου να παραλάβουν το σχετικό συστατικό σημείωμα.

(ΦΩΤΟ από παλαιότερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ)