Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

(Upd) O πίνακας των 77 θέσεων οκτάμηνης απασχόλησης στα Δασαρχεία Καρπενησίου & Φουρνά - Μέχρι την Πέμπτη (31/5) οι αιτήσεις

Μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους για τις συνολικά 5.066 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στον τομέα της δασοπροστασίας.

 dasarxeia-proslipseis1

Όπως έγκαιρα και έγκυρα έγραφαν τα «Ευρυτανικά Νέα», στις δασικές υπηρεσίες του ν. Ευρυτανίας θα γίνουν 77 προσλήψεις: 40 στο Δασαρχείο Φουρνά και 37 στο Δασαρχείο Καρπενησίου. Η μεγάλη πλειοψηφία (66 θέσεις) αφορά εργάτες/τριες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ωστόσο ζητούνται και άλλες ειδικότητες, όπως Δασοπόνοι, Δασολόγοι, Χειριστές, Διοικητικό-Λογιστικό Προσωπικό κ.α.

Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν για 8 μήνες, με αντικείμενο την προστασία δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και την διαχείριση των καμένων περιοχών από μελλοντικές καταστροφές· αυτός είναι και ο λόγος που οι νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν έως τις αρχές του 2019.

ΟΙ 77 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Εργάτες/τριες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) θα απασχοληθούν κατά κύριο λόγο στα Δασαρχείου Καρπενησίου και Φουρνά. Από τις 77 θέσεις που «άνοιξαν» για τις δασικές υπηρεσίες του νομού Ευρυτανίας, οι 60 αφορούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Υπάρχουν, ωστόσο, επίσης θέσεις για Δασοπόνους, Δασολόγους, Χειριστές, Ειδικούς Δασικής Προστασίας, Διοικητικό-Λογιστικό Προσωπικό κ.α. Η κατανομή των θέσεων, ανά φορέα, είναι η εξής:

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑ

Στο Δασαρχείο Φουρνά η κατανομή των σαράντα (40) προσλήψεων προβλέπει τριάντα (30) θέσεις Εργατών-Εργατριών ΥΕ, δύο (2) θέσεις Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ, δύο (2) θέσεις Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (διαμορφωτής γαιών - γκρέιντερ) ΔΕ, δύο (2) θέσεις Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (προωθητής) ΔΕ, δύο (2) θέσεις Ειδικών Δασικής Προστασίας ΔΕ, μία (1) θέση Δασοπόνων ΤΕ και μία (1) θέση Γεωτεχνικών (Δασολόγων) ΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αντίστοιχα, στο Δασαρχείο Καρπενησίου η κατανομή των τριάντα επτά (37) προσλήψεων προβλέπει -ξανά- τριάντα (30) θέσεις Εργατών-Εργατριών ΥΕ, τρεις (3) θέσεις Διοικητικού Λογιστικού ΔΕ, δύο (2) θέσεις Ειδικών Δασικής Προστασίας ΔΕ, μία (1) θέση Δασοπόνων ΤΕ και μία (1) θέση Γεωτεχνικών (Δασολόγων) ΠΕ.

Όπως παρατηρεί κανείς, σχεδόν το 78% των θέσεων (60 στον αριθμό) στον νομό αφορά προσωπικό ΥΕ, ποσοστό σχεδόν 17% αφορά ΔΕ και μόλις 4 άτομα (5%) θα προσληφθούν με προσόντα ΤΕ ή ΠΕ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

watermarked-PINAKAS

Κριτήρια μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω. 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό. 5. Ηλικία. 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων. 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Χρήσιμα στοιχεία

Να σημειωθεί ότι στη διαδικασία συμμετέχουν όσοι γεννήθηκαν πριν από την 1-6-2000. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση για έναν έως και τρεις φορείς, ενώ διόρθωση της αίτησης επιτρέπεται έως τις 31/5/2018, αρκεί να υποβληθεί σε αντικατάσταση της προηγούμενης.

Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της ανεργίας που αφορά αρχηγούς μονογονοεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων προηγείται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο συνεχόμενης ανεργίας

Ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει κατάλογο προσωρινών αποτελεσμάτων επί του οποίου προβλέπεται υποβολή ένστασης εντός τριών ημερών από την ανάρτησή του. Όσοι περιληφθούν στον τελικό πίνακα διοριστέων για να πιάσουν δουλειά θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ έως την τελευταία ημέρα διάθεσής τους στο φορέα

Τα περισσότερα μόρια αποδίδονται από το κριτήριο της ηλικίας για υποψηφίους έως 45 ετών (45 μόρια). Ακολουθούν οι δικαιούχοι ΚΕΑ (35 μόρια). Από τη διαδικασία συμμετοχής εξαιρούνται όσοι τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο δύο προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας 9/2017 (1.639 θέσεις σε δήμους και υπηρεσίες Ασύλου) και 16/2107 (7.180 θέσεις σε 34 δήμους).