Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο 1ο Δημοτικό σχολείο Καρπενησίου

Μια θέση εργασίας καθαριστών/ στριών, για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, προκήρυξε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Καρπενησίου.

prwto dimotiko karpenisii

Πρόκειται για σύμβαση μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύεται στην σελίδα 25 της σημερινής έκδοσης των «Ευρυτανικών Νέων», οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ελληνικής καταγωγής, δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Καρπενησίου, να έχουν ηλικία από 18 έως 50 ετών, καθώς και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν είναι αίτηση, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στον δήμο Καρπενησίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2012, υπεύθυνη δήλωση -με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ίδιων για την άσκηση των καθηκόντων- και τέλος υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι έχουν κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012, στην αρμόδια υπάλληλο κα Αγγελική Μπέσσα, στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, στο νέο Δημαρχείο, από τις 10:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι.