Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Τα θέματα που συζήτησε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου

Η Συνεδρίαση έγινε χθες Τρίτη 9 Οκτωβρίου στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα  συσκέψεων ) στην οδός Ύδρας  αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία

dimotiko-124234

Στην ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα

Ορισμός δικηγόρου Εξέταση για έξοδα παράστασης δικηγόρου πληρωμή από το Δήμο{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Ορισμός δικηγόρου (κατηγορούμενοι το Δ.Σ της Πρώην ΔΕΥΑΚ έτους 2009-2010)

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποία ΤΚ Ασπροπύργου -Βελωτάς ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012)» ποσού 30.000,00€

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό) (ΣΑΤΑ)»ποσό 20.000,00€

Ανάθεση μελετών

-Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Κλαυσίου- Βουτύρου (ΣΑΤΑ 2012)ποσό   14.760,00€

-Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Μικρού - Μεγάλου Χωριού Γάβρου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 14.760,00€

-Τοπογραφική μελέτη ύδρευσης Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) ποσό 12.300,00€

Αναθέσεις των παρακάτω έργων:

Επισκευή υδραγωγείων Άνω Εσωχωρίων ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ  2012)

6.900,00

Ύδρευση περιοχής Άμπλα και Πλατανιά ΤΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012)

12.000,00

   Εσωτερική οδοποιία και υδροδότηση νεκροταφείου ΤΚ Άγιου Χαράλαμπου ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012)

11.000,00

Εσωτερική οδοποιία και επισκευή υδρομάστευσης ΤΚ Προδρόμου ΔΕ Προυσού    (ΣΑΤΑ 2012)

7.000,00

   Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012)

3.000,00

    Τσιμεντοστρώσεις και τοίχος αντιστήριξης στην ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς    (ΣΑΤΑ 2012)

12.500,00

    Ανάπλαση εντός οικισμού ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012)

12.000,00

   Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012)

5.000,00

    Κατασκευή έργων υποδομής στον οικισμό Αγίας Παρασκευής ΤΚ Δομιανών ΔΕ  Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012)

8.000,00

   Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πετραλώνων ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012)

6.000,00

   Αμμοβολή και αρμολόγημα κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Δερματίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012)

5.000,00

   Επισκευή οστεοφυλακίου στη ΤΚ Φιδακίων ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012)

6.000,00

Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012)

12.000,00

Ανάθεση εργασιών

Καθαρισμός και κλάδεμα δένδρων σε δασικούς δρόμους της Τ.Κ Αγίου Νικολάου ποσό 3.000,00 €

Δημοτικά τέλη

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Ύδρευσης –αποχέτευσης 2013

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2013

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2013

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών βοσκής 2013

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2013

Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής συγκοινωνίας 2013

Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έγκριση δαπάνης για αμοιβή υποθηκοφύλακα

Εγκριση δαπανών για επισκευές αυτοκινήτων ΚΗΥ ποσό 315,12€,ΚΗΥ 9393 ποσό 616,00€ ,ΚΗΥ 3774 ποσό 514,48€ ,ΜΕ 51445 ποσό 336,00€ και ΚΗΙ 4364

Εγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης για την προμήθεια  υδραυλικών κλπ υλικών.

Εγκριση πρακτικού μεταφορά μαθητών

Ψήφιση πίστωσης για Επιχορήγηση ΟΠΠΑΔΗΚ ποσό 6.000,00€

Ψήφιση πιστώσεων