Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

21 θέσεις δίμηνης διάρκειας για τη στελέχωση του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στις Θερμοπύλες. Έως σήμερα οι αιτήσεις

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε, τη Δευτέρα (7/3) την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τ.Κ. Θερμοπυλών «προκειμένου ο χώρος αυτός να καταστεί λειτουργικός και να εξασφαλισθούν η ασφάλεια και η δημόσια υγεία των προσφύγων και των κατοίκων της περιοχής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

thermopyles-hot-spot1

Πρόκειται για 21 θέσεις µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, οι οποίες κατανέμονται ανά ειδικότητα ως εξής: τρεις (3) ∆Ε Οδηγοί, Ένας (1) ∆Ε Υδραυλικών, ένας (1) ∆Ε Ηλεκτρολόγων, τρεις (3) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, τρεις (3) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, δύο (2) ΥΕ Φυλάκων, ένας (1) ΥΕ Νυχτοφυλάκων, ένας (1) ΠΕ Νηπιαγωγών, δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτών, ένας (1) ∆Ε Νοσηλευτών, ένας (1) ΤΕ Μηχανικών, ένας (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ένας (1) ΠΕ ∆ιερμηνέων (Αραβικά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία (Πλατεία Ελευθερίας 3) μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ, Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διατίθενται τα τηλέφωνα 22313-53346 και 22313-53345.