Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Απάντηση σε ερώτημα του βουλευτή Ευρυτανίας Κώστα Κοντογεώργου για τη “Δια βίου μάθηση”

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: "Δεν έχουν υποβάλει αίτημα οι δήμοι σας". Η απάντηση του υπουργείου στον βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργο, ο οποίος κατέθεσε αναφορά στην Βουλή των Ελλήνων, σχετική του αιτήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκαλεί πολλά ερωτηματικά, δεδομένου ότι "τα κονδύλια για το 2012 εξασφαλίστηκαν". Ο δήμος Καρπενησίου θα καταθέσει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα

kontogeorgos sobari

Η Ευρυτανία -και ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα- εξαιτίας του πλασματικού ΑΕΠ θεωρείται "πλούσια" περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν "κοπεί" οι Ευρωπαϊκές ενισχύσεις και το Υπουργείο Παιδείας να μην μπορέσει να υλοποιήσει στην Στερεά Ελλάδα το πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθησης"

Αρχές Μαρτίου τα "Ευρυτανικά Νέα" δημοσιοποίησαν την απόφαση του τότε Υπουργείου Παιδείας να "κόψει" το πρόγραμμα από την Στερεά Ελλάδα και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θεωρώντας τις περιοχές αυτές πλούσιες. Προκάλεσε έτσι μια απίστευτη ανισότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τότε κινητοποιήθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Δια βίου Μάθησης και Τουρισμού κατέθεσε αναφορά στη Βουλή και το υπουργείο ζητώντας να ανακληθεί η απόφασή του.

Μόλις 11 δήμοι στην Στερεά
Ωστόσο, το υπουργείο πολύ σύντομα άλλαξε την απόφασή του και εξέδωσε νεότερη ανακοίνωση, δημοσιεύοντας πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάθε δήμο που επιθυμούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα “Δια βίου Μάθησης"

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των "Ευρυτανικών Νέων" έχουν καταθέσει αίτημα μόλις 11 δήμοι από τη Στερεά Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, ωστόσο, δεν είναι ούτε ο δήμος Καρπενησίου, ούτε ο δήμος Αγράφων.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προκηρυχθεί δεύτερος κύκλος του προγράμματος πολύ σύντομα. Ο δήμος Καρπενησίου έχει έτοιμο φάκελο, τον οποίο θα καταθέσει για έγκριση όταν το υπουργείο προκηρύξει τον Β' κύκλο του προγράμματος

Παρέμβαση Κώστα Κοντογεώργου
Σχετικό ερώτημα κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, προωθώντας μάλιστα και την αναφορά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η απάντηση του υπουργείου, με αριθμό πρωτ. 112943/25-9-2012, αποκαλύπτει ότι από την Στερεά Ελλάδα ελάχιστοι δήμοι ανταποκρίθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Ωστόσο, εξ αυτών δεν ήταν ούτε ένας από την Ευρυτανία.

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος, απευθυνόμενος προς την Στερεά Ελλάδα αναφέρει ότι: "... ενεργώντας άμεσα προς την κατεύθυνση προώθησης του αιτήματός σας, στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αρβανιτόπουλο, για την άρση αποκλεισμού των Δήμων της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας (Άξονας Προτεραιότητας 9) από την υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω του ΚΒΔΜ, σας αποστέλλω συνημμένα την θετική απάντηση του Υπουργού στην Αναφορά μου για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος”.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και στην επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού της Στερεάς Ελλάδας, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Κώστας Κοντογεώργος σχετικά με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Το έργο των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης στην οποία εμπλέκονται οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι της χώρας και για την οποία απαιτείται πολύ καλός σχεδιασμός και εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής συνεργασίας των φορέων διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης.

Ουσιαστικός σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης του έργου είναι η ενεργοποίηση του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης. Προς τούτο συστήνονται και λειτουργούν στους Δήμους, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 θα ιδρύουν οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων, ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων με ανάλογες αρμοδιότητες. Οι Δήμοι υπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. καθώς και για την υλοποίηση Προγραμμάτων.

Η ένταξη του έργου έγινε στις 3/4/2012 και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανάρτηση της αρχικής πρόσκλησης (12/7/2011) οφείλεται ακριβώς, στην πολυπλοκότητα του σχεδιασμού, στην αναγκαιότητα ωρίμανσης κάποιων διαδικασιών και σε θεσμικές διευθετήσεις (συγχώνευση φορέων). Παράλληλα στις 29/3/2012 εκδόθηκε ανοικτή πρόσκληση προς τους Δήμους από την Γενική Γραμματεία Δ.Β.Μ. για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Β.Μ. Το έργο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Οι διαδικασίες που τηρούνται κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης ενός έργου προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που η πρόταση για την υλοποίηση ενός έργου υποβάλλεται από μία σύμπραξη φορέων αυτό που εξετάζεται είναι η ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας από τον κάθε συμβαλλόμενο στη σύμπραξη, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί για να εκτελέσει ένα τμήμα του έργου.

Επί του προκειμένου, για την επίτευξη των στόχων του έργου των Κέντρων Δ.Β.Μ. κρίθηκε σημαντική η δημιουργία ενός πλέγματος συστημικών σχέσεων μεταξύ επιτελικών φορέων με θεσμικό ρόλο και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας), ώστε να εξασφαλιστεί η προώθηση της λειτουργίας, του εκπαιδευτικού έργου και της εφαρμογής των δράσεων στους Δήμους. Προς τούτο υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας συμφωνητικό σύμπραξης μεταξύ των ανωτέρω φορέων και εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας για κάθε έναν από αυτούς.

Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αναρτημένο όλο το ιστορικό έκδοσης ή τροποποίησης των προσκλήσεων για κάθε έργο. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί για το συγκεκριμένο έργο στον σύνδεσμο http://www.edulll.gr/?p=12413.

Οι Περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδος και του Νοτίου Αιγαίου αποτελούν για το ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρειες στις οποίες διατίθεται περιορισμένη χρηματοδότηση, αποτελούν Περιφέρειες του «Στόχου 2». Δεδομένης της περιορισμένης χρηματοδότησης, οι πόροι για τις Περιφέρειες του Στόχου 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» έχουν δεσμευθεί στο σύνολο τους. Για τον λόγο αυτό δεν κατέστη εφικτό τελικά να περιληφθούν δράσεις για τις Περιφέρειες αυτές (Άξονας 9) στην Πρόσκληση υπ'αριθ. 125, όπως άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις Προσκλήσεων οι οποίες εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και μετέπειτα.

Για την αντιμετώπιση της έλλειψης πόρων για τις Περιφέρειες αυτές, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη που έχει προκύψει για την κάλυψη των παρεμβάσεων του Στόχου 2, και παρά το δεσμευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και έχει καταθέσει ειδικό ενημερωτικό σημείωμα στην Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ώστε να εξετασθεί η αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών αλλά και συνταγματικής φύσεως ζητημάτων που τίθενται από την άνιση κατανομή χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε βάρος των Περιφερειών του Στόχου 2.

Ωστόσο, σας γνωρίζουμε ότι από τους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες του Άξονα 9 έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής αίτηση ένταξης δώδεκα (12) από αυτούς και έχουν υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας εννέα (9).

Σε ό,τι αφορά το 2012, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια για την κάλυψη παρεμβάσεων σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ