Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Πάνω από 90.000 συνταξιούχοι του ΙΚΑ δεν απογράφησαν. Τι λέει η επίσημη ανακοίνωση

ika

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα τελικά αποτελέσματα της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων που διενεργήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ολοκληρώθηκε η φυσική καταγραφή των δικαιούχων κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ, κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ, καθώς και κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ, που διεξήχθη από 1/7/2012 έως 28/09/2012 και παρατάθηκε έως 05/10/2012.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της φυσικής καταγραφής, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και μέσω των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Απεγράφησαν,

972.866 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

627.263 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ

2.361 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ

50.601 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ

 

Δεν απεγράφησαν,

52.189 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

33.960 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΜ

222 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ

4.753 δικαιούχοι κύριας σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ

 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα να καταγραφούν και να λάβουν τις συντάξεις τους δικαιούχοι που δεν προσήλθαν, γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 σταμάτησε οριστικά η φυσική καταγραφή μέσω Τραπεζών.

Από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 σταματά και στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η φυσική καταγραφή η οποία θα επαναλειτουργήσει από 22 Οκτωβρίου 2012.

Από 22 Οκτωβρίου 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας και θα παραλαμβάνουν ειδική Εντολή Πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.

Από 26 Οκτωβρίου 2012 οι δικαιούχοι σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ θα καταγράφονται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας και θα παραλαμβάνουν ειδική Εντολή Πληρωμής της σύνταξής τους, η οποία θα εξοφλείται στα ταμεία των υποκαταστημάτων.

Επισημαίνεται ότι:

Όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑΜ και του ΤΑΠΙΛΤ προσήλθαν για φυσική καταγραφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2012 θα πληρωθούν τη σύνταξή τους στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας τους στις 22 Οκτωβρίου 2012.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ