Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Με οκτώ (8) θέματα συνεδριάζει σήμερα το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγράφων

kerasoxori-dimarxeio1

Η 24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αγράφων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, σήμερα, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:00πμ.

Τα μέλη της Επιτροπής θα θέσουν σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:

Εισήγηση για την 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016, Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου (Νικόλαος Τάκης), Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου (Ευαγγελία Μαντή), Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του ΚΗΥ 9353-Ορισμός υπόλογου, Ορισμός νομικού για εκπροσώπηση του Δήμου στην από 20-09-2016 αγωγή του Γεωργίου Γούλα του Κων/νου, Έγκριση της αριθμ. πρωτ.:6749/04-10-2016(ΑΔΑ:71ΒΧΩ6Α-Ε7Ζ) απόφασης του Δημάρχου με θέμα: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος», Αντιλογισμοί και Ψήφιση Πιστώσεων.