Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού κεφαλαίου στην Ευρυτανία. Από 1η Νοεμβρίου για τους αιγοπροβατοτρόφους, τον Δεκέμβριο οι χοιροτρόφοι

Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας καλεί τους αιγοπροβατοτρόφους να διενεργήσουν και να κοινοποιήσουν την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στην υπηρεσία από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου 2016.

 agelades-mosxaria1

Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία του μητρώου και ιδιαίτερα τα μέρη Γ΄ και Ε’ που αφορούν στις μεταβολές ζωικού κεφαλαίου χωρίς ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης και στην καταγραφή - μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης του μητρώου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών διενέργειας και κοινοποίησης των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή αφενός παραλαμβάνει την απογραφή και καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής τις ακριβείς ημερομηνίες διενεργείας και κοινοποίησης αυτής, αφετέρου προβαίνει στην επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων συμμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση ο κάτοχος ενημερώνεται για τις τυχόν εις βάρος του ενέργειες της αρμόδιας αρχής πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των δεδομένων της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων.

Εντωμεταξύ, οι χοιροτρόφοι θα πρέπει να διενεργήσουν την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους τον μήνα Δεκέμβριο 2016 και να κοινοποιήσουν τα στοιχεία στην Υπηρεσία.

«Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει με αίτησή τους τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να διενεργηθεί: (α) Με την προσέλευση του κάθε κατόχου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ευρυτανίας, ενώ στην περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος ο κάτοχος να προσέλθει, θα πρέπει να αποστείλει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και (β) Με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από την 1η Νοεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1η Δεκεμβρίου για τους χοίρους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των αιγοπροβατοτρόφων / χοιροτρόφων στις υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22370-80260 και 22370-80248.