Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Έντεκα (11) άτομα προσλαμβάνει η Νομαρχία με 2μηνες συμβάσεις. Αναλυτικά οι θέσεις, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

mixanima-xioni11

Οι θέσεις

Οι συμβασιούχοι θα απασχοληθούν στη Δ/νση Τεχνικών Έργων και οι θέσεις είναι οι εξής:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (4 άτομα) ως εξής: Χειριστές Φορτωτών- Εκσκαφέων (1 άτομο), Χειριστές Φορτωτών (1 άτομο),Χειριστές Γκρέιντερ (1 άτομο) και Χειριστές Εκχιονιστικών Μηχανημάτων (1 άτομο)

ΔΕ Οδηγών (4 άτομα), και

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (3 άτομα)

Τα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται

από την υπηρεσία)

6. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)

7. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου

10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Οι προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/12 (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 21 Δεκεμβρίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ