Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Δήμος Αγράφων: Προσλαμβάνει χειριστή για οκτώ (8) μήνες, από σήμερα (5/1) η υποβολή αιτήσεων

Στην πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα - φορτωτή) προχωρά ο δήμος Αγράφων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του για τους επόμενους οχτώ (8) μήνες.

 mixanima-dentro-dromos1

Οι υποψήφιοι μπορούν από την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου, μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2017, να υποβάλουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Προσωπικού του δήμου, υπόψη κ. Λάμπρου Απόστολου (Δήμος Αγράφων, Τ.Κ. 36071, Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας).

Σημειώνεται πως στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στη σελίδα 28 των «Ευρυτανικών Νέων» που κυκλοφορούν (αρ. φυλ. 735, 04/01/17), όπου δημοσιεύεται περίληψη της σχετικής διακήρυξης, καθώς και να απευθύνονται στο δήμο, στα τηλέφωνα 22373-51129, 22373-51300 και 22373-51320.