Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 21 Μαρτίου, στο Κερασοχώρι η Οικονομική Επιτροπή του δ. Αγράφων - Δείτε τα θέματα

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αγράφων συνεδριάζει την Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Κερασοχώρι, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

dimarxeio-agrafa-kerasoxori1

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (περιόδου: 2017-2019).

2. Έγκριση της αριθ. 1720/15-3-2017 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ".

3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου ″ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ″.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Έγκριση υλοποίησης Προϋπολογισμού και κατάστασης Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 του Δήμου Αγράφων.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

6. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε εφαρμογή της αριθ.8/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας (υπόθεση: Δημητρίου Γιαννόπουλου του Ευαγγέλου).

7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε εφαρμογή της αριθ. 10/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας (υπόθεση: Κοτρώνα Κωνσταντίνου του Λάμπρου).

8. Έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας, ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και έγκριση - διάθεση της σχετικής πίστωσης.

9. Έγκριση άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 6/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεων του Κωνσταντίνου Βούρτσα του Γεωργίου κατά του Δήμου Αγράφων και έγκριση - διάθεση πίστωσης.

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής του Γεωργίου Γούλα του Ιωάννη κατά του Δήμου Αγράφων και έγκριση - διάθεση πίστωσης.

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής του Κωνσταντίνου Καραντζιούνη του Ανδρέα κατά του Δήμου Αγράφων και έγκριση - διάθεση πίστωσης.

13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση αγωγής του Ιωάννη Ζαραβέλη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Αγράφων και έγκριση - διάθεση πίστωσης.

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεων Παναγιώτη Μαλανδρίνου του Βελισάριου κατά του Δήμου Αγράφων και έγκριση - διάθεση πίστωσης.

15. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση (Λουκάς Δημήτριος του Ηλία).

16. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση (Νικόλαος Μανώλης του Γεωργίου).

17. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση (Γεώργιος Παλιούρας του Κωνσταντίνου).

18. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση (Δημήτριος Μαυρογόνατος του Βασιλείου).

19. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση (Δημήτριος Μαυρογόνατος του Βασιλείου).

-Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.