Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

ΔΕΗ: «Μόνο τα μικρά πληρώνουν». Έπεσαν στην παγίδα οι Ευρυτάνες, ζητώντας ανταποδοτικά για το Υδροηλεκτρικό στα Κρεμαστά

Στην… παγίδα της ΔΕΗ έπεσαν φορείς της Ευρυτανίας ζητώντας από τη Δημόσια Επιχείρηση  να αποδώσει ανταποδοτικά στην Ευρυτανία από τη χρήση του μεγάλου υδροηλεκτρικού έργου στη λίμνη των Κρεμαστών.

deh-apantisi-gia-kremasta

Ο Σύλλογος Γρανιτσιωτών, το ΤΕΕ ακόμη και η Π.Ε. Ευρυτανίας παρασύρθηκαν στην κατάθεση ενός αιτήματος που εκ των πραγμάτων οδήγησε σε απόρριψη

“Δεν επιτρέπεται από τον νόμο η παροχή ανταποδοτικών”, αυτή ήταν η απλή απάντηση της ΔΕΗ, και απορεί κανείς γιατί ακόμη και πολιτικοί φορείς να εμπλέκονται σε διεκδικήσεις που δεν επιτρέπονται, σαφώς από τον νόμο και όχι αυθαίρετα, αφού υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς τους μικρούς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως εξηγεί η ΔΕΗ στην απάντησή της, έτσι ώστε αυτοί να πληρώνουν ανταποδοτικά στις τοπικές κοινωνίες όπως αυτό γίνεται και στην Ευρυτανία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση της ΔΕΗ, την οποία υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της εταιρείας κ. Δ. Μετικάνης, προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, σχετικά με το “Ανταποδοτικό τέλος από τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κρεμαστών”, έχει ως εξής:

“Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με την από 14-02-17 επιστολή σας και το αίτημά σας για θέσπιση ανταποδοτικού τέλους από την λειτουργία του ΥΗΣ Κρεμαστών κατ' αναλογία του τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 σας πληροφορούμε τα εξής:

Το συγκεκριμένο τέλος προβλέπεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα σε ότι αφορά στα Υδροηλεκτρικά   οπό Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς  (ΥΗΣ) κάτω των 15MW. Ο λόγος που η σχετική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα των 15 MW Υδροηλεκτρικά, πέραν των άλλων, είναι ότι τα μικρά Υδροηλεκτρικά απολαμβάνουν του προνομίου της αγοράς της Παραγόμενης Ενέργειας σε ρυθμιζόμενες τιμές, ανεξάρτητα από το χρόνο Παραγωγής τους στη διάρκεια του 24ωρου, που εν γένει είναι υψηλότερες από την Οριακή Τιμή Συστήματος στην οποία αποζημιώνονται οι μεγάλοι ΥΗΣ (και κατά συνέπεια και ο ΥΗΣ Κρεμαστών).

2. Οι μικροί ΥΗΣ πέραν των ανωτέρω, προεντάσσονται στο Σύστημα και όχι με Εμπορικούς Όρους Προσφορών, όπως οι μεγάλοι ΥΗΣ, άρα τυγχάνουν προνομιακής Εμπορικής Αντιμετώπισης.

3. Η ΔΕΗ ΑΕ συμμορφούμενη με την σχετική Νομοθεσία καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος που προβλέπεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου λειτουργεί μικρούς ΥΗΣ ιδιοκτησίας της.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι με το υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο και τους Κανόνες Λειτουργίας που υπαγορεύονται από τους σχετικούς Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διαφοροποιούνται οι μικροί ΥΗΣ (ΑΠΕ) από τους μεγάλους ΥΗΣ.”