Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

ev media-logo

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για δωρεάν καυσόξυλα. Προτεραιότητα οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - Τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες

Σε εξέλιξη είναι ήδη οι αιτήσεις για χορήγηση καυσόξυλων ελάτης από το Δασαρχείο Καρπενησίου, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής.

xyla-ksyla-kausoxyla1

Το Δασαρχείο Καρπενησίου θα διαθέσει καυσόξυλα ελάτης που θα παραλάβει από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς από τα Δημόσια Δάση περιφέρειας Δασαρχείου Καρπενησίου για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του. Η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνει κατά προτεραιότητα και θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευμένων).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκίνησε στις 8 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2017.

Τα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τα καυσόξυλα είναι τα εξής: 1) Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ (δίνεται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου), 2) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (δίνεται από το Δήμο), 3) Βεβαίωση πολύτεκνης* ή τρίτεκνης οικογένειας (δίνεται από το Δήμο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), 4) Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67% (βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας Επιτροπής ή από Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας), 5) Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ), 6) Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών (η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής του ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας), 7) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016 (σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό του 2016 προσκομίστε του 2015).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δασαρχείο Καρπενησίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

*Σημείωση: Το έντυπο της αίτησης καθώς και η υπεύθυνη δήλωση θα δίνεται από τη Δασική Υπηρεσία. Η ιδιότητα του πολύτεκνου ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α’/7-4-2006)