Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν διακοπές. Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο αν. υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, καθορίστηκαν οι παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (κοινωνικός τουρισμός ΟΓΑ) έτους 2017, καθώς επίσης και ο αριθμός των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης.

porto-katsiki-leukada

Οι δικαιούχοι

Όσον αφορά τον αριθμό των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα του 2017, ισχύουν τα εξής: Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού αναμένεται να ενταχθούν 59.000 άτομα, εκ των οποίων 55.000 άτομα θα πραγματοποιήσουν έξι ημέρες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις), 4.000 συνταξιούχοι θα πραγματοποιήσουν έξι ημέρες διακοπές (πέντε διανυκτερεύσεις) και μέχρι πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού. Στο εκδρομικό πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν 12.500 άτομα που θα πραγματοποιήσουν 4ήμερες εκδρομές, στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων 66.000 άτομα, στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 175.000 άτομα, στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες 1.300 άτομα και στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών 20.000 άτομα.

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, για τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προερχόμενοι από τον πρώην ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως ισχύει ή να είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να είναι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά ή να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων.

Ακόμη θα πρέπει να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα και, ειδικότερα, τα μέλη οικογένειας, με ενεργό δικαίωμα απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΓΑ.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2017 και κάνουν χρήση μίας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.