Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Μέσω ειδικής εφαρμογής της Περιφέρειας, το ποσό που θα καταβάλουν οι κτηνοτρόφοι για το μίσθωμα επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων έτους 2016

probata-kopadi1

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος Καρπενησίου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr, στη θέση: «Θέλω να μάθω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις»), μπορούν να πληροφορηθούν για το μίσθωμα  που πρέπει να καταβάλουν για τον βοσκότοπο που τους έχει κατανεμηθεί εντός της Περιφέρειας.

Στην ειδική αυτή εφαρμογή θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους, έτσι ώστε να εμφανιστεί το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλουν για τις βοσκήσιμες γαίες, ο Δήμος στα όρια του οποίου αυτές βρίσκονται, ο τραπεζικός λογαριασμός της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπου πρέπει να καταθέσουν το μίσθωμα (το μίσθωμα καταβάλλεται στον λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι βοσκήσιμες εκτάσεις), καθώς επίσης και ο δεκαψήφιος αριθμός (ταυτότητα κατανομής/μίσθωσης), τον οποίο θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία κατά την κατάθεση του μισθώματος στην Τράπεζα.