Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

ev media-logo

"ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ" - Με αφορμή τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Άγραφα - Άρθρο του Γιώργου Λάγαρη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Με αφορμή τη γνωστοποίηση της έκδοσης από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αδειών εγκατάστασης για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Άγραφα, αναζωπυρώθηκε έντονα ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τα έργα ΑΠΕ στην περιοχή με τη διατύπωση απόψεων και επιχειρημάτων που περισσότερο στοχεύουν στο θυμικό παρά στη λογική.

wind-mills-2 

Ήδη από τη δεκαετία του 2000, που το θέμα ειδικά της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων απασχόλησε για πρώτη φορά την τοπική κοινωνία και τους φορείς, ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Πραγματοποιήθηκαν ημερίδες, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, άρθρα στις εφημερίδες, κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, φυλλάδια και φυσικά και δικαστικές διαμάχες. Αποτέλεσμα; Μηδέν.

Η ίδια αγωνία και αβεβαιότητα που υπήρχε τότε στις τοπικές κοινωνίες υπάρχει και τώρα. Η ίδια ανασφάλεια που υπήρχε τότε στους φιλόδοξους επενδυτές υπάρχει και τώρα. 

Οφείλεται όμως να δοθεί μια απάντηση. Τόσο στην αγωνία και την αβεβαιότητα των κατοίκων, ότι χωρίς τη δική τους συμμετοχή κάποιοι αποφασίζουν για τις τύχες τους και για την ποιότητα της ζωής που θέλουν να απολαμβάνουν, όσο και στην ανασφάλεια των επενδυτών που νόμιμα ασκούν μια δραστηριότητα λαμβάνοντας όλες τις προβλεπόμενες άδειες χωρίς όμως να ξέρουν αν αυτή η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή ενός έργου λόγω των τοπικών αντιδράσεων. 

Την απάντηση θα την έδινε η διαμόρφωση ενός ενεργειακού σχεδιασμού τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο νομού. O χώρος της ενέργειας με το επενδυτικό ενδιαφέρον που εξακολουθεί και προκαλεί μπορεί να είναι ωφέλιμος και στις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει όμως να ακούγεται η ευαισθησία, η ανησυχία και ο προβληματισμός που διαμορφώνεται εκεί και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Το 2011 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είχε διαμορφωθεί μια πρόταση για την κατάρτιση ενός τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού, όπου εδικοί σε θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και το ΤΕΙ θα κατέληγαν στο ποια σημεία και ποιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ευρυτανία με ασφάλεια τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επενδυτές. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκε. Ίσως τώρα να είναι πάλι επίκαιρη. 

Πρέπει να εξετασθεί, να συμφωνηθεί και να αξιοποιηθεί το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής. 

Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία τουλάχιστον τοποθεσία σε όλο τον νομό που να μην είναι εφικτό με ασφάλεια και κοινωνική αποδοχή να αναπτυχθεί ένα αιολικό πάρκο.

Δεν μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια μονάδα βιοαερίου αξιοποιώντας όλα τα απόβλητα που παράγουν οι κτηνοτροφικές, οι τυροκομικές και άλλες μονάδες της περιοχής.

Δεν μπορεί να έχει πληρωθεί, κατασκευασθεί και να μην έχει λειτουργήσει ποτέ το μικρό υδροηλεκτρικό στο Μικρό Χωριό ή το εργοστάσιο πυρόλυσης στη Βούλπη.

Δεν μπορεί να έχει πληρωθεί και κατασκευασθεί η μία και μοναδική ανεμογεννήτρια στο Βελούχι, να μην έχει λειτουργήσει ποτέ και να έχει την τύχη που όλοι γνωρίζουμε. 

Ένα σημαντικό εργαλείο αποτελεί ο νέος στην Ελλάδα θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων με δυνατότητες και πλεονεκτήματα που ήδη άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και αξιοποιούν. 

Σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε πάντα να συνεχίσουμε να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων…

Του Γιώργου Λάγαρη.