Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Δήμος Καρπενησίου: Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για τις τρεις (3) προσλήψεις δίμηνης διάρκειας - Οι ειδικότητες

Μέχρι την προσεχή Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για τις δίμηνες προσλήψεις που ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου.dimos-karpen-simaies1

Να θυμίσουμε πως θα προσληφθούν τρία άτομα ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, τα οποία, όπως δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα τα «Ευρυτανικά Νέα», θα απασχοληθούν για την καθαριότητα του ΚΑΠΗ, για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας και για τον καθαρισμό και περιποίηση των χώρων του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου, αντίστοιχα.

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της σχετικής αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσουν ακόμη:

φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ., πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και γ) έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με το Δ. Καρπενησίου, ενώ για τη θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ απαιτείται ακόμη αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ (D) Κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού σε ισχύ.