Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ev media-logo

Επτά υποτροφίες θα χορηγήσει το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλόπουλου: 4 για προπτυχιακές σπουδές, 2 για μεταπτυχιακά και μια για Διδακτορικό

Για ακόμη μια χρονιά, το Ίδρυμα Γαζή - Τριανταφυλλόπουλου προχωρά στη χορήγηση συνολικά επτά (7) υποτροφιών σε Ευρυτάνες και Ευρυτάνισσες φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Ίδρυμα αναμένεται να απονείμει τέσσερις (4) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για μεταπτυχιακές σπουδές και μια (1) υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.ypotrofies-arxeio11

Οι υποτροφίες, οι οποίες να τονίσουμε αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία πέντε χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας.

Αναλυτικά οι υποτροφίες

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους, καθώς επίσης και δύο (2) υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που απεφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ περιλαμβάνει δύο (2) υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ενώ το πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής περιλαμβάνει μια υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, που έκανε έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής μετά την 01.09.2017.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από 1 Νοεμβρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Ιδρύματος (οδός Ρήγα Φεραίου 2, Καρπενήσι) από τις 10.00 το πρωί έως τη 1. το μεσημέρι, ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση. Τονίζεται πως μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή, ενώ υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται και αν πρόκειται για ταχυδρομική αποστολή θα επιστρέφονται.

Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, το έντυπο των αιτήσεων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας και από τη γραμματεία του ιδρύματος στην παραπάνω διεύθυνση.

Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2237024766 και 2103604143. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στα "Ευρυτανικά Νέα" που κυκλοφορούν.