Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

«Βοήθεια στο Σπίτι»: Ανοίγουν εκ του μηδενός 32 νέες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ - Αφορά όλες τις ΔΕ του δήμου Καρπενησίου & το σύνολο του δ. Αγράφων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Την απόφαση να τροποποιηθεί ο οργανισμός λειτουργίας του δήμου Καρπενησίου έλαβε ομόφωνα, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως δομή του δήμου το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».boitheia-sto-spiti-dimarxeio-0

Στις 8 Οκτωβρίου 2018, ο δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης και η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κα Σοφία Ζαλοκώστα, συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία των εργαζομένων στο πρόγραμμα και συζητήθηκε η επικείμενη δυνατότητα των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στον δήμο. Δήλωσαν πως τάσσονται δίπλα στα "δίκαια αιτήματά τους".

Κάνοντας χρήση νέας νομοθετικής  ρύθμισης που επιτρέπει στους δήμους να ιδρύουν τμήμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, η δημοτική αρχή έφερε πρόταση, που εγκρίθηκε ομόφωνα, για τη σύσταση 32 νέων οργανικών θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων για τη λειτουργία της δομής. Όλες οι προσλήψεις θα γίνουν εκ του μηδενός, ενώ οι σημερινοί εργαζόμενοι μοριοδοτούνται προνομιακά με 17 μόρια ανά μήνα εργασίας.

Σήμερα το "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" αποτελεί δομή της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με 24 εργαζομένους. Σχεδόν 500.000 ευρώ είναι το κόστος λειτουργίας της δομής, χρήματα που καλύπτει 100% ο κρατικός προϋπολογισμός.

Ο δήμος Καρπενησίου, διά του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για το σύνολο των Δημοτικών του Ενοτήτων, πλην της Δημοτικής Ενότητας  Κτημενίων, καθώς τη δομή αυτή  είχε αναλάβει άλλη ιδιωτική εταιρεία. Ταυτόχρονα παρέχει, μέσω προγραμματικής σύμβασης, το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση του προγράμματος  «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Αγράφων.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το αριθμ. 1921/11-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών "…στην περίπτωση των ΟΤΑ που απασχολούν (άμεσα ή μέσω νομικών τους προσώπων) προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος σε δικαιούχους άλλου δήμου, μέσω προγραμματικής σύμβασης, θα συσταθούν ομοίως και οι θέσεις του εν λόγω προσωπικού από το Δήμο, που έχει συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε….”.

Ο δήμαρχος Καρπενησίου κ  Νίκος Σουλιώτης, εισήγαγε το θέμα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

"Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούμε να υποβάλουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου μας, για σύσταση είκοσι τεσσάρων (24) οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σήμερα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην 'ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ' και την 'ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ' και συγκεκριμένα: Επτά θέσεις (7) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Επτά (7) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών και Δέκα θέσεις (10) ΥΕ Οικιακών Βοηθών.

“Ακόμη, πλέον των οργανικών αυτών, μπορούμε να συστήσουμε και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. (...) Για τον Δήμο μας και για τις είκοσι τέσσερις θέσεις που συστήνονται, αναλογούν δύο ακόμη θέσεις. Προτείνουμε να συσταθεί μία θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών για τη Δομή  «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και μία θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών για την Δομή  «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς”.

"Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό".

Επιπλέον, επειδή οι δομές στην Ευρυτανία είναι έντεκα (11) και καθώς ο νόμος προβλέπει ότι κάθε δομή απαιτεί τουλάχιστον 3 άτομα με συγκεκριμένες ειδικότητες, η απόφαση του δήμου προβλέπει ότι θα ζητηθεί από το  Υπουργείο να εγκρίνει τουλάχιστον 32 νέες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Κανονικά θα έπρεπε να ζητηθούν 33 θέσεις, αλλά σύμφωνα με την απόφαση του δήμου για τον δήμο Αγράφων, θα εγκρίνουν νέες θέσεις για όσες δομές υλοποιεί το Καρπενήσι σήμερα, συνεπώς ο δήμος Αγράφων, ενδέχεται και ο ίδιος να προβεί σε άνοιγμα  μίας θέσης ακόμη.

Μοριοδότηση στους παλιούς

Ο νόμος προβλέπει επίσης   ότι οι νυν εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, έχουν προβάδισμα έναντι όλων, καθώς τους πριμοδοτεί με 17 μόρια ανά μήνα εργασίας στο πρόγραμμα και όχι περισσότερους από 84 μήνες.

Δηλαδή ένας παλιός εργαζόμενος που ανανέωνε συχνά τις συμβάσεις του, μπορεί να πριμοδοτηθεί έως  και 1.428 μόρια.

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να  έχουν τη δουλειά τους, καθώς οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν εκ του μηδενός, δηλαδή μέσω ΑΣΕΠ, με πλήρη φάκελο.

Επιπλέον, οι προσλήψεις θα είναι καθολικές για όλη τη χώρα,  χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας, το οποίο καταργείται. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να βρεθεί  υποψήφιος για τη θέση από άλλη δομή και από άλλο νομό, που προφανώς θα έχει τα μόρια που  απαιτούνται.