Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Αγία Βλαχέρνα - Όρια νομού. Έργο 800.000 ευρώ από την Π.Ε. Ευρυτανίας

Με τη δημοπράτηση του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ" προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Νομό από την ΠΕ Ευρυτανίας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό "...πραγματοποιούνται σημαντικά έργα στην περιοχή, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.".ergo-mixanimama-perifereia1

Το έργο αφορά στην κατασκευή τεχνικών, στην κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα  καθώς και την ανακατασκευή των τοιχίων για την προστασία του εν λόγω οδικού άξονα από τον παρακείμενο ποταμό. Αναλυτικότερα, προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ: Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν και μετά τη διασταύρωση με τον οικισμό «Βαμβακιές» συνολικού μήκους τετρακοσίων μέτρων  περίπου, ώστε να αποκτήσει ο δρόμος στη θέση αυτή, το απαιτούμενο πλάτος των έξι μέτρων περίπου.

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ: Β1) Προβλέπεται η συντήρηση και ανακατασκευή επτά σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων, από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 1200mm, κατά μήκος της διαδρομής Αγία Βλαχέρνα - Βαμβακιές. Παράλληλα δε, προβλέπεται ο καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων τριγωνικής διατομής καθώς και η κατασκευή κρασπεδόρειθρων σε όλο το μήκος της εν λόγω οδού, με  στόχο να οδηγούνται τα όμβρια εντός των φρεατίων από όπου και θα αποχετεύονται. Β2) Στο μεγάλο ρέμα πριν τον οικισμό «Βαμβακιές» θα κατασκευασθούν κιβωτιοειδείς οχετοί διαστάσεων 4χ4 σε αντικατάσταση μικρότερου τεχνικού. B3) Ανακατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντι και κατάντι του προς διαπλάτυνση δρόμου και για την προστασία των ιδιοκτησιών, στην περιοχή «Αγία Βλαχέρνα - Αμπέλια». Β4) Εξυγίανση και επίχωση με κροκαλοειδή υλικά τμήματος δρόμου διακοσίων περίπου μέτρων, μεταξύ οικισμού «Βαμβακιές και Ιρλανδικής διάβασης» ώστε να βελτιωθούν οι κατά πλάτος και κατά μήκος κλίσεις του οδοστρώματος.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Γ1) Προβλέπονται εργασίες υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  καθώς και η κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ. σε δύο στρώσεις σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού άξονα (Αγία Βλαχέρνα - Βαμβακιές - Ιρλανδική διάβαση). Γ2) Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ, με χρήση κοινής ασφάλτου σε όλο το μήκος του οδικού άξονα Αγία Βλαχέρνα - Βαμβακιές, αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη. Για το έργο έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις και το μεγαλύτερό του κομμάτι αναμένεται να κατασκευαστεί εντός του 2019.