Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Για 3 ακόμα χρόνια τα Κέντρα Κοινότητας των δήμων Αγράφων και Καρπενησίου. Απασχολούν πέντε υπαλλήλους

Τουλάχιστον έως και το 2023, θα λειτουργούν τα Κέντρα Κοινότητας των δήμων Αγράφων και Καρπενησίου, όπως αποφάσισαν ομόφωνα τα Δημοτικά Συμβούλια. Στις δύο δομές στην Ευρυτανία εργάζονται συνολικά πέντε (5) άτομα.kentro-koinotitas-agrafwn1

Τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες της Ευρυτανίας έως -τουλάχιστον- το 2023 θα προσφέρουν τα Κέντρα Κοινότητας των δήμων Αγράφων και Καρπενησίου, κοινωνικές δομές που πήραν παράταση στη λειτουργία τους με ομόφωνες αποφάσεις των αντίστοιχων δημοτικών συμβουλίων.

Τα Κέντρα Κοινότητας στην Ευρυτανία άρχισαν να λειτουργούν το καλοκαίρι του 2017, ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, με στόχο να αποτελέσουν νευραλγικά κύτταρα της προνοιακής πολιτικής του κάθε δήμου. Στο Κέντρο Κοινότητας δ. Αγράφων εργάζονται τρία (3) άτομα και στην αντίστοιχη δομή του δήμου Καρπενησίου δύο (2) υπάλληλοι -συνολικά πέντε σε επίπεδο νομού.

Η απόφαση του Δ.Σ. Αγράφων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων συνεδρίασε την 1η Ιουλίου 2019 στο Κερασοχώρι και το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Κώστα Τάκη, αφορούσε στο Κέντρο Κοινότητας.

Στους δημοτικούς συμβούλους έγινε γνωστό το υπ. αριθμ.πρωτ.1398/05-06-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Παράταση λειτουργίας δομών Κέντρα Κοινότητας», σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σχέδιο τροποποίησης της Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα, με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές που αφορούν την πράξη, και ειδικότερα ως προς την παράταση της δομής κατά τρία (3) έτη και όχι πέρα της 31-12-2023. Το Δ.Σ. Αγράφων ομόφωνα ενέκρινε την παράταση της του Κέντρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και όχι πέρα της 31-12-2023, λόγω παράτασης της χρηματοδότησης, ενώ προχώρησε και στην απαραίτητη τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία της δομής την 6ετία αυτή (2017-2023) ανέρχεται στις 328.320 ευρώ.

Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Αγράφων στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος στη Δυτική Φραγκίστα και στελεχώνεται από τρία άτομα -δύο κοινωνικούς λειτουργούς και ένα επιπλέον άτομο-βοηθητικό προσωπικό. Έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΚΕΑ, αναπηρικά επιδόματα κ.α.).

Στο Καρπενήσι

Αντίστοιχη απόφαση έλαβε το Δ.Σ. Καρπενησίου που συνεδρίασε τη Δευτέρα 8/7. Το Κέντρο Κοινότητας του δήμου λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017, στελεχωμένο με δύο υπαλλήλους ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση λειτουργίας της δομής για τρία (3) επιπλέον έτη πέραν του αρχικού εγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, δηλ. μέχρι 15/6/2023, ενώ εγκρίθηκε και το σχέδιο της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία της δομής την εξαετία 2017-2023 ανέρχεται στις 224.640 ευρώ, με χρηματοδότηση, όπως αναφέρθηκε, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.