Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Τις υποχρεώσεις που έχουν, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ο δήμος Καρπενησίου

Ανακοίνωση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, εξέδωσε ο Δήμος Καρπενησίου. «Η διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του νόμου επιφέρει την επιβολή προστίμων», τονίζεται μεταξύ άλλων.skili-katoikidio1

Η ανακοίνωση του δήμου Καρπενησίου έχει ως εξής:

«Αγαπητοί Δημότες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4039/2012  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

-να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων

-να μεριμνά για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας  του ζώου ή διαβατηρίου σε περίπτωση που αυτό μεταφερθεί στο εξωτερικό

-να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του

-να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο

-να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του

-να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες να μην εγκαταλείπει το ζώο του

-να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης σκύλου:

-μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό

-οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους

-για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.

Η διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του ανωτέρω νόμου επιφέρει την επιβολή προστίμων.».