Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

800.000 ευρώ για το οδικό δίκτυο της ΔΕ Δομνίστας. Τι περιλαμβάνει το προκηρυχθέν έργο συντήρησης και επισκευής

από την έντυπη έκδοση

Το ποσό των 800.000 ευρώ αναμένεται να αγγίξει το νέο έργο που προκήρυξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας και αφορά στη βελτίωση οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.ergo-dromos-domnista1

 

Πρόκειται για μια μεγάλη εργολαβία που έχει ως στόχο τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Δ.Ε. Δομνίστας του δήμου Καρπενησίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται έχουν να κάνουν με την άμεση αποκατάσταση βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και ανακαίνιση ασφαλτοταπήτων, την εκτέλεση χωματουργικών - τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, την αντιμετώπιση ελλείψεων στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τον λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας της οδού.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί συστηματικός έλεγχος των αποχετευτικών συστημάτων του οδικού δικτύου (φρεάτια, τάφροι ομβρίων, οχετοί κ.λπ.) και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι φραγμένα, ο καθαρισμός αυτών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, καθώς και ο καθαρισμός των ερεισμάτων, ρείθρων, η αφαίρεση της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2019. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/11 και ώρα 10.00 το πρωί.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο Π. Βονόρτα (τηλ. 2237352428), όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας pste.gov.gr.