Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2012. Νέες εντάξεις, ενοποιήσεις και διαχωρισμοί έργων

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου και συζητήθηκε το θέμα της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2012 και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2012

ergo idreusis_497

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Δημήτρης Σταμάτης, ο οποίος παρουσίασε όλα τα στοιχεία σχετικά με την αναπροσαρμογή των ποσών και την ενσωμάτωσή τους στους σωστούς κωδικούς αριθμούς εξόδων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δημοτικός σύμβουλος της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας κ. Θανάσης Καραγιαννόπουλος, λόγω των συνθηκών οικονομικής κρίσης που διανύουμε, ζήτησε η προβλεπόμενη αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να δίνονται κατά 25% για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κατά 25% στη σχολική κοινότητα του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου, κατά 25% στη σχολική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου και κατά 25% στη σχολική κοινότητα Γενικού Λυκείου Καρπενησίου, κάτι το οποίο εγκρίθηκε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου έλαβε την απόφαση 143/2012, με την οποία εγκρίνει την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Να σημειώσουμε, όμως, ότι η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με 15 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 1 παρών.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ευάγγελος Καρφής, Γιάννης Ίβρος, Γιάννης Σταμάτης, Μαρία Πάζιου, Αλτάνη Κεχριμπάρη, Ηλίας Παπουτσόπουλος και Κωνσταντίνος Καρβέλης, οι οποίοι ψήφισαν τα έργα του ΕΣΠΑ, τα έργα ΣΧΟΟΑΠ, και τα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων.

Επίσης, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας κ.κ. Κωνσταντίνος Μπομποτσιάρης και Θανάσης Καραγιαννόπουλος ψήφισαν το θέμα, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Νίκος Σερετάκης ψήφισε «παρών».

Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα αυτό αναθεωρήθηκε λόγω της ένταξης κάποιων έργων, την ενοποίηση κάποιων άλλων καθώς και τον διαχωρισμό κάποιων έργων σε υποέργα.

Ένταξη έργων
Αναλυτικά, εντάχθηκαν 18 έργα και συγκεκριμένα: επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αλεστίων 1.500 ευρώ, υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμημάτων ποταμών Καρπενησιώτη, Κρικελοπόταμου, Τρικεριώτη και Κοριτσιανού ρέματος 10.000 ευρώ, έργα προστασίας – γέφυρα Τ.Κ. Σαρκίνης Δ.Ε. Προυσού 2.000 ευρώ, διάνοιξη δρόμου στην Τ.Κ. Σαρκίνης Δ.Ε. Προυσού 3.000 ευρώ, αναπλάσεις Τ.Δ. Τόρνου Δ.Ε. Προυσού 3.000 ευρώ, συντήρηση μονοπατιών Τ.Κ. Τόρνου Δ.Ε. Προυσού 4.000 ευρώ, ανάπλαση χώρων αναψυχής Τ.Κ. Τόρνου 11.520 ευρώ, σύστημα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 155.066 ευρώ, ενοποίηση οδική σύνδεση περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης με παλαιό σχέδιο πόλης Καρπενησίου 550.000 ευρώ, δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου 250.000 ευρώ, παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου 2.320.000 ευρώ, κατασκευή παταριού στο δημοτικό κοιμητήριο Καρπενησίου 50.000 ευρώ συντήρηση νεκροταφείου στην Τ.Κ. Φιδακίων 6.000 ευρώ, χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων τοίχων αντιστήριξης 2.000 ευρώ, προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών Τοπικών Κοινοτήτων δήμου Καρπενησίου 10.000 ευρώ, γεωλογική μελέτη ΓΠΣ / Σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) δήμου Προυσού 561,79 ευρώ, αποχέτευση και δίκτυο ομβρίων υδάτων από οικία Χαντζόπουλου Βασ. μέχρι οικία Χαντζόπουλου Ιωάν. Τ.Δ. Αγίου Νικολάου 564,53 ευρώ και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τοιχίου στο Τ.Δ. Κορυσχάδων 628,86 ευρώ.

Να αναφέρουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα αναμορφώθηκε και για κάποια ακόμη έργα ως προς την αύξηση ή τη μείωση του προϋπολογισμού τους, λόγω της εξέλιξης των εργασιών.

Ενοποιήσεις έργων
Στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012, εντάχθηκαν και 12 νέα έργα, τα οποία αποτελούν ενοποίηση παλαιότερα εγγεγραμμένων έργων και έχουν ως εξής:

Εσωτερική οδοποιία Δ.Κ. Καρπενησίου, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, με υπάρχουσα πίστωση για το 2012 34.000 ευρώ, ανάπλαση πάρκων στην οδό Καρπενησιώτη και επισκευή πεζογεφυρών Κλαρωτού, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ και με υπάρχουσα πίστωση για το 2012 32.000 ευρώ, εσωτερική οδοποιία στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Καρπενησίου, προϋπολογισμού 95.000 ευρώ, με υπάρχουσα πίστωση για το 2012 80.500 ευρώ, κατασκευή έργων ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Καρπενησίου, προϋπολογισμού 22.000 ευρώ, κατασκευή έργων ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Κτημενίων, προϋπολογισμού 35.000 και υπάρχουσας πίστωσης για φέτος 30.000 ευρώ.

Επίσης, ανάπλαση και εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Δομνίστας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και υπάρχοντος για το 2012 ποσού 113.000 ευρώ, εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Ποταμιάς, προϋπολογισμού 75.000 και υπάρχουσας πίστωσης 63.000 ευρώ, ύδρευση και αποχέτευση Συγγρέλου – Ανιάδας – Κλαυσίου, προϋπολογισμού 28.000 ευρώ με φετινή υπάρχουσα πίστωση 25.000 ευρώ, εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Ασπροπύργου – Βελωτάς – Εσωχωρίων της Δ.Ε. Προυσού, ποσού 35.000 ευρώ, εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Προδρόμου – Καστανέας – Προυσού –Τόρνου της Δ.Ε. Προυσού, προϋπολογισμού 55.000 ευρώ και πίστωση για φέτος 48.600 ευρώ, εσωτερική οδοποιία της Καταβόθρας της Δ.Ε. Προυσού, προϋπολογισμού 37.000 ευρώ και αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ. της Δ.Ε. Φουρνάς, προϋπολογισμού 95.000 ευρώ και με υπάρχουσα πίστωση 79.000 ευρώ.

Διαχωρισμός έργων
Εντωμεταξύ, ο δήμος Καρπενησίου προχώρησε στο διαχωρισμό έργων σε υποέργα, τα οποία ενέταξε στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 ως εξής:

Το εγγεγραμμένο έργο «Μονοπάτια δήμου Καρπενησίου (συντήρηση, σήμανση, χαρτογράφηση)» με πίστωση 70.000 ευρώ διαχωρίζεται σε «Συντήρηση και σήμανση δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στον δήμο Καρπενησίου» 50.000 ευρώ και «Κατασκευή ειδικής διαδρομής σιδερένιου μονοπατιού στη θέση Τύπωμα της Τ.Κ. Καρίτσας με τη χρήση τεχνικών πιασιμάτων και πατημάτων» 20.000 ευρώ.

Επίσης, το έργο «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτηρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας», ποσού 381.555 ευρώ, με υπάρχουσα πίστωση για το 2012 280.000 ευρώ, διαχωρίζεται σε 2 υποέργα και συγκεκριμένα τα «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτηρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας», προϋπολογισμού 310.000 ευρώ και «Εξοπλισμός λαογραφικού Μουσείου», προϋπολογισμού 71.555 ευρώ.

Ακόμη, το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 6.367.201,68 ευρώ και υπάρχουσα πίστωση για το 2012 2.529.880,67 ευρώ, διαχωρίζεται στα υποέργα «Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου» 3.204.201,68 ευρώ, «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου και Πλατάνου» 1.355.000 ευρώ, «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας» 234.000 ευρώ, «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία οικισμού Κορίτσας» 81.000 ευρώ, «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία οικισμού Βράχας» 720.000 ευρώ, «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ. στους οικισμού Κρικέλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς» 493.000 ευρώ, «Προμήθεια ειδικού οχήματος μεταφοράς ιλύος» 90.000 ευρώ και «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου» 190.000 ευρώ.

Αλλαγή τίτλων έργων
Να σημειώσουμε ότι με την ίδια απόφαση το έργο «Κατασκευή οστεοφυλακίου και εργασίες στο εκκλησάκι του νεκροταφείου στην Τ.Κ. Φιδακίων» μετονομάζεται λόγω της φύσης των εργασιών σε «Συντήρηση νεκροταφείου στην Τ.Κ. Φιδακίων», χωρίς να αλλάζει ο προϋπολογισμός των 6.000 ευρώ ενώ το έργο «Βελτίωση υποδομών στο νέο Δημαρχείο Καρπενησίου» μετονομάζεται σε «Βελτίωση εγκαταστάσεων νέου Δημαρχείου Καρπενησίου», χωρίς να μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός των 35.000 ευρώ.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Μετά την παραπάνω αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2012, αναμορφώθηκε αντίστοιχα και ο προϋπολογισμός έτους 2012. Ειδικότερα, εγγράφηκαν αυξήσεις εξόδων ύψους 3.466.201,56 ευρώ και μειώσεις εξόδων ύψους 3.452.953,58 ευρώ. Ακόμη ψηφίστηκε πίστωση 600 ευρώ για συμμετοχή στη συνεστίαση των μελών του ΚΑΠΗ, στα πλαίσια εκδήλωσης του δήμου για την τρίτη ηλικία.

Ως προς τα έσοδα, εγγράφηκε πίστωση 700 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και 44.200 ευρώ για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Τέλος, μετά την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, το αποθεματικό του δήμου Καρπενησίου ανέρχεται στο ποσό των 41.569,57 ευρώ.