Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Μιά καλή είδηση. Νέοι, καλύτεροι για την Ευρυτανία, όροι χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μερική δικαίωση για την Ευρυτανία και τη Στερεά Ελλάδα. Ο περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς ανακοίνωσε την αλλαγή του Ευρωπαϊκού χάρτη χρηματοδοτήσεων στα κράτη μέλη, με τη δημιουργία ενδιάμεσης κατηγορίας περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

pergantas-epitropos-espa111111

Στην κατάφορη αδικία κατά της Ευρυτανίας, αλλά και του 99% των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας, λόγω των όρων κατανομής των κονδυλίων χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, με σχετικά ρεπορτάζ.

Με απλά λόγια, επειδή το ΑΕΠ στα Οινόφυτα είναι στο 125% του μέσου όρου της Ελλάδας, αυξάνεται συνολικά και το ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -και κατ’ επέκταση της Ευρυτανίας- περίπου στο 107%.

Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βλέπουν μόνο του αριθμούς και όχι την πραγματικότητα, θεωρούν ότι με τα προηγούμενα πακέτα στήριξης, ΚΠΣ, κ.λπ., έχει εκπληρωθεί ο "Στόχος 1", δηλαδή έχουμε ... εκσυγχρονιστεί όσον αφορά τις υποδομές, όπως  δρόμοι, έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ., και πλέον εντασσόμαστε στον "Στόχο 2".

Αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΑ που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δεν χρηματοδοτεί πλέον έργα του Στόχου 1, τα οποία θεωρούνται υλοποιηθέντα, παρά μόνο αναπτυξιακά έργα που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας, χρηματοδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων κ.λπ. Μόνο ένα μικρό μέρος της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ κατευθύνεται σε έργα υποδομών, όπως μεγάλα οδικά έργα κ.λπ.

Βέβαια, η πραγματικότητα στην Περιφέρειά μας και στην Ευρυτανία ειδικότερα, δεν έχει καμία σχέση με τα "νούμερα" που αναλύουν οι Ευρωπαίοι και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν επιχειρηματολογήσει στο παρελθόν οι πολιτικοί της Περιφέρειας, με στόχο την άρση της αδικίας.

Νέοι όροι στο νέο ΕΣΠΑ
Την καλή είδηση μεταφέρει στους πολίτες ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς, ο οποίος ανακοινώνει ότι οι Ευρωπαίοι αντελήφθησαν το ειδικό πρόβλημα της Στερεάς Ελλάδας και αποφάσισαν να τροποποιήσουν το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, προσθέτοντας ενδιάμεση κατηγορία περιοχών, που το ΑΕΠ τους είναι μεταξύ 75% - 90%.

Καταλυτική η παρέμβαση Περγαντά
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς δηλώνει σχετικά «Πετύχαμε να διαμορφωθούν πολύ καλύτεροι, πολύ πιο θετικοί όροι για τη χρηματοδότηση της Περιφέρειάς μας τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Με απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο εξελίχτηκαν οι διαρκείς παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά, τόσο προς τους Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης, όσο και προς τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής για την αναθεώρηση των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και κυρίως σε ότι αφορά στη διαμόρφωση νέας κατηγορίας κατάταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που διαμορφώνει και νέους, καλύτερους όρους χρηματοδότησης με κοινοτικά κονδύλια.

Επανειλημμένα ο κ. Περγαντάς είχε υποστηρίξει πως η μονοδιάστατη ερμηνεία του κριτηρίου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στέρησε από την Περιφέρειά μας πολύτιμους και αναγκαίους πόρους την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και πως θα έπρεπε εν όψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 να ληφθούν υπόψη η πραγματική κατάσταση της Στερεάς Ελλάδας σε συνάρτηση με τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σχετικά με τους κανονισμούς της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ο Περιφερειάρχης πρότεινε και υποστήριξε τη δημιουργία ενδιάμεσης κατηγορίας Περιφερειών (περιφέρειες σε μετάβαση μεταξύ του 75-90% του μέσου όρου της ΕΕ), σε συγκλίνουσα κατεύθυνση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά Κράτη Μέλη.

Όπως επισημαίνει ο κ. Περγαντάς: «Την πρότασή μας διατυπώσαμε προς τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn, τόσο κατά την επίσκεψή του τον περασμένο Οκτώβρη στην Αθήνα, όσο και κατά τη συνάντησή μας στις Βρυξέλλες στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη. Επιπλέον σαν Περιφέρεια υποστηρίξαμε τις θέσεις μας συνυπογράφοντας στην κοινή πρωτοβουλία κατά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Πόλεων στο St Polten της Αυστρίας τον Οκτώβρη του 2011.

Παράλληλα, κατ’ επανάληψη, με παρεμβάσεις προς τους Υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης, ζήτησα να διεκδικήσουν την καθιέρωση αυτής της πρότασης και για την κατανομή των κονδυλίων να ληφθούν υπόψη δεδομένα που ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του επιπέδου ζωής της Στερεάς Ελλάδας, όπως τα αποτελέσματα της παρατεταμένης ύφεσης, η ανεργία, η ύπαρξη απομακρυσμένων, ορεινών περιοχών, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και παράλληλα οι δυνατότητες αξιοποίησης νέων ευκαιριών και αντιμετώπισης των αναγκών μας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε πιο δυνατοί στις συνθήκες που διαμορφώνονται για τη χώρα μας. Ξεκινάμε τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 με πολύ καλύτερους όρους» συνεχίζει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.

«Η πρώτη εγκύκλιος για την κατάρτιση του νέου προγράμματος, που εκδόθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθιερώνει ενδιάμεση κατηγορία περιφερειών (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του 75 και του 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Στερεά Ελλάδα.

Θεσμοθετεί δηλαδή την πρόταση που προωθήσαμε και υποστηρίξαμε όλο το διάστημα των διαβουλεύσεων τόσο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και προς την Ελληνική κυβέρνηση.

Κι αυτό είναι μια πολύ ικανοποιητική, μια πολύ θετική εξέλιξη, αφού πλέον η Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίζεται με τις πραγματικά επικρατούσες παραμέτρους, δηλαδή τις παραμέτρους της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλουν μεγαλύτερη ενίσχυση, σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και διευρυμένο πεδίο επιλέξιμων δράσεων.

Επομένως, ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ για τη Στερεά Ελλάδα ξεκινά με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, αφού κατ’ αρχήν διορθώνονται οι αστοχίες της περιόδου 2007 – 2013, που οδήγησαν την Περιφέρειά μας στο Στόχο 2 της ανταγωνιστικότητας και οι περιορισμοί των χρηματοδοτήσεων δεν μας επέτρεψαν να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες του τόπου μας. Εμείς, ως Περιφέρεια, κινηθήκαμε ήδη έγκαιρα και αποτελεσματικά, κατοχυρώνοντας μια νέα αφετηρία για τη Στερεά Ελλάδα, ενώ παράλληλα είμαστε έτοιμοι να εκπονήσουμε το νέο περιφερειακό μας πρόγραμμα για την 5η προγραμματική περίοδο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται και ενδυναμωμένοι να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος μας και οι πολίτες».