Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Σεμινάρια για 80 ανέργους στον δήμο Καρπενησίου από τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση»

Ο δήμος Καρπενησίου, προσπαθώντας να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης και εργαλείο χρηματοδότησης, κατέθεσε χθες, Τρίτη 29 Μαΐου 2012, νέα πρόταση, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

dimarxeio neo_ksirias

Τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» έχουν ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ειδικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί η υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και η διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Επίσης, η τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε επιλεγμένο και καινοτομικό πεδίο του επιχειρηματικού κυκλώματος, της κοινωνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την απασχόληση ανέργων, η μείωση της ανεργίας, η άρση κατά το δυνατόν των εμποδίων εκείνων που περιορίζουν την πρόσβαση ανέργων στις τοπικές αγορές εργασίας καθώς και η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην απασχόληση των ομάδων στόχου.

Για τον σκοπό αυτό, ο δήμος Καρπενησίου πρόκειται να συμμετάσχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ», με εταίρους τον δήμο Καρπενησίου, τον δήμο Αγράφων, το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, το Επιμελητήριο Ευρυτανίας, την ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ, το ΚΕΚ SYNERGY A.E. και την Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - I.D.S. ΕΠΕ.

Να σημειώσουμε ότι τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» αναμένεται να ωφελήσουν στον δήμο Καρπενησίου περίπου 80 άτομα.