Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ev media-logo

Μεταφέρεται το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ανεμώνη»

kdap mea

Η δημοτική αρχή του δήμου Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που απασχολούνται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) «Ανεμώνη», αλλά και την αναγκαιότητα για μείωση των λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών του δήμου, εισηγήθηκε τη μεταφορά του Κέντρου από το μισθωμένο κτήριο όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα, στο «Προστατευόμενο Κτήριο», το οποίο βρίσκεται στην ιδιοκτησία του δήμου Καρπενησίου.

Η μεταφορά αυτή αποτελεί συνέχεια της μεταφοράς των υπηρεσιών  στο Νέο Δημαρχείο και των συντονισμένων ενεργειών που συντελούνται, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας του δήμου Καρπενησίου.