Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Κλειστό λόγω εργασιών το Κολυμβητήριο. Δαπάνη 12.000 ευρώ για την αποκατάσταση βλάβης στη μικρή πισίνα, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

Κλειστό θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου, καθώς προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στη μικρή πισίνα. «Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών στο Κολυμβητήριο Καρπενησίου», είχε ως τίτλο το 3ο θέμα της πρόσφατης (7/9) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του δ. Καρπενησίου.kolimbitirio-agones123

Ο πρόεδρος, Νίκος Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη νέας βλάβης στη μικρή πισίνα του Κολυμβητηρίου και η ανάγκη αποκατάστασής της ενόψει της κολυμβητικής περιόδου, η οποία αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο. «Η υπηρεσία μας συνέταξε μελέτη για την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, καθώς οι προηγούμενες επεμβάσεις μας με ίδια μέσα δεν απέδωσαν», σημειώνεται. Η δαπάνη για την εργασία ανέρχεται σε 12.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: «Δεδομένου ότι η κολυμβητική περίοδος αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο θα πρέπει άμεσα να γίνει η επισκευή της μικρής πισίνας του Κολυμβητηρίου (…). Εγκρίνει την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στο Κολυμβητήριο Καρπενησίου, με απευθείας ανάθεση, "λόγω κατεπείγοντος", με απόφαση Δημάρχου, διότι οι απαιτούμενες εργασίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και μη απορρέοντα από ευθύνη του Δήμου Καρπενησίου».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο αθλητισμού, Γιάννη Σβερώνη, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο προσεχές 20ήμερο και το Κολυμβητήριο θα είναι διαθέσιμο στους δημότες από τον Οκτώβριο.