Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ev media-logo

Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΤΕΙ Καρπενησίου

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

tei22222222

Σύμφωνα με την σχετική περίληψη ανακοίνωσης, η προκήρυξη αφορά στην κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.), του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Καρπενησίου, καθώς και του Τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης του Παραρτήματος Άμφισσας, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται από την Πέμπτη 14 Ιουνίου έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων στο Παράρτημα Καρπενησίου μπορούν να απευθύνονται -από την ήμερα έναρξης υποβολής των αιτήσεων- στην Γραμματεία, από την οποία θα παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και την αναλυτική προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται διευκρινιστικά στοιχεία για τα γνωστικά αντικείμενα ή τις ειδικότητες και τα μαθήματα, για τα προσόντα των υποψηφίων, την αποζημίωσή τους και γενικά κάθε στοιχείο που αφορά την πρόσληψή τους, όπως επίσης και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν.

Τέλος, η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος www.teilam.gr, ενώ να αναφέρουμε πως το τηλέφωνο επικοινωνίας του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος είναι 22370-23282 και 22370-60286.