Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Εγγραφές στον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι 30 Ιουνίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού, οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρπενησίου έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 7 Ιουνίου και θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012

brefonipiakos stathmos

Σημειώνεται πως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ απευθύνονται στους δικαιούχους των παροχών του καταργηθέντος φορέα Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις εγγραφής είναι: ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο, επικυρωμένη φωτοτυπία του ατομικού και οικογενειακού ασφαλιστικού βιβλιαρίου και υπεύθυνη δήλωση ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι.

Για τον δικαιούχο των παροχών του Οργανισμού απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας το έτος 2011 ή 50 ημέρες επιδοτούμενη ανεργία και για τον οικοδόμο 75 ημέρες εργασίας το έτος 2011.

Ακόμη, απαιτείται παραστατικό αναπηρίας ή πράξη συνταξιοδότησης για συνταξιούχο του ΙΚΑ ή άλλων οργανισμών που κατέβαλαν εισφορά υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση ότι δεν είναι υποχρεωμένος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι έχει παραληφθεί.

Επίσης, βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως και πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.

Τέλος, κατατίθεται η αίτηση των γονέων ή των κηδεμόνων, η οποία χορηγείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρπενησίου, οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, καθώς και στο τηλέφωνο 22370-80505.