Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Η πρώτη κίνηση Κοντογεώργου - Ποιοι και γιατί ζητάνε επίδομα προβληματικών περιοχών

Ποιοι και γιατί ζητάνε επίδομα προβληματικών περιοχών

ekpaideutikoi epidoma

Αίτημα συλλόγων του νομού προωθεί ο νέος βουλευτής Ευρυτανίας. Μεταξύ αυτών και οι σύλλογοι των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και των υπαλλήλων της νομαρχίας (Π.Ε. Ευρυτανίας), οι οποίοι ζητάνε να συμπεριλιφθεί ο νομός Ευρυτανίας στους νομούς των οποίων οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται το επίδομα "προβληματικών περιοχών"

Με αίτημά τους που γνωστοποιούν προς τον κ. Κώστα Κοντογεώργο, οι υπάλληλοι της Νομαρχίας Ευρυτανίας, αλλά και οι δάσκαλοι του νομού, ζητούν να συμπεριληφθεί ο νομός στην λίστα των "προβληματικών νομών", ώστε να δικαιούνται του σχετικού επιδόματος, ύψους περίπου 100 ευρώ. Άμεση ήταν η αντίδραση το βουλευτή.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Το πρόβλημα.
Με επιστολή του, στον βουλευτή Ευρυτανίας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, (την οποία επιλέγουμε να δημοσιεύσουμε αυτούσια, αφού ισχύει το ίδιο για όλους του δημοσίους υπαλλήλους), αναπτύσσει διεξοδικά το πρόβλημα και εξηγεί τους αντικειμενικούς λόγους που θεωρεί πως πρέπει να τύχουν του επιδόματος.

Γράφει: "Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

Η Ευρυτανία ανήκει στην Α΄ κατηγορία και το συγκεκριμένο επίδομα, με το Ενιαίο Μισθολόγιο, καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους μέχρι την έκδοση της  κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με την οποία θα καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.

Με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ.13129/7-6-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καλούνται οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προτείνουν αιτιολογημένα πόλεις ή χωριά  που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οποίας προΐστανται και πληρούν ένα από τα κριτήρια που τίθενται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο.

Το Καρπενήσι και όλα τα χωριά της Ευρυτανίας, επειδή βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, είναι περιοχές δυσπρόσιτες με δύσκολες συνθήκες πρόσβασης και διαβίωσης και έχουν πολύ βαρύ χειμώνα που διαρκεί πολλούς μήνες, πληρούν τα κριτήρια χορήγησης του συγκεκριμένου επιδόματος.

Επειδή η περεταίρω μείωση του μισθού μας θα μας οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση παρακαλούμε για τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειές σας προκειμένου η Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας να προτείνει αιτιολογημένα το Καρπενήσι και όλα τα χωριά της Ευρυτανίας ώστε κατά την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης η  Ευρυτανία (Καρπενήσι και όλα τα χωριά) να παραμείνει στις προβληματικές περιοχές."

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Κώστα Κοντογεώργου, ο οποίος απέστειλε έγγραφο (με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2012) στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κα Καλλιόπη Γερακούδη.

"Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Νομός Ευρυτανίας είναι ένας από τους πιο δυσπρόσιτους και ορεινούς Νομούς της Ελλάδος στο σύνολό του" αναφέρει ο κ. Κοντογεώργος και συνεχίζει:

"Οι συνθήκες πρόσβασης και διαβίωσης είναι από τις δυσκολότερες της χώρας, το σύνολο του οδικού δικτύου βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, καθιστώντας την επικοινωνία προβληματική και πολλές φορές κατά την διάρκεια του παρατεταμένου χειμώνα σχεδόν αδύνατη. Τόσο η πρωτεύουσα του Νομού το Καρπενήσι, όσο και το σύνολο των οικισμών, βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, αυξάνοντας τις δαπάνες θέρμανσης και γενικά της συντήρησης των κατοικιών σε βαθμό που να ανατρέπουν όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς."

"Οι συνθήκες πρόσβασης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά δύσκολες, γεγονός που επιβεβαιώνεται απο το συχνό κλείσιμό τους εξαιτίας των καιρικών συνθηκών."

"Είναι προφανές ότι ο Νομός μας στο σύνολό του πληροί πέραν του ενός κριτηρίου της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου και παρακαλούμε για την θετική εισήγησή σας επί του θέματος", προσθέτει ο κ. Κώστας Κοντογεώργος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Να αναφέρουμε ότι σχετικό αίτημα έχουν εκφράσει και ο εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (ΕΛΜΕ) (και η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα των “Ευρυτανικών Νέων”) προς τον αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλη Καραμπά.