Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Πάνω από 280.000 ευρώ για κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στον δήμο Καρπενησίου

Διαγωνισμό για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων, ανακοίνωσε ο δήμος Καρπενησίου, συνολικού προϋπολογισμού 282.758 ευρώ

ergo idreusis_497

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012, στις 10.00 το πρωί, στα γραφεία του δήμου Καρπενησίου.

Σημειώνεται πως αν δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με φαξ, λίγες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία μόνο σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

Τα εν λόγω τεύχη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του δήμου μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012.

Εντωμεταξύ, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.505,61 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς τον δήμο Καρπενησίου.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν σε επόμενη σελίδα, όπου δημοσιεύεται η περίληψη της προκήρυξης, καθώς και να επικοινωνούν με τον κ. Βασίλειο Μαντέκα, στο τηλέφωνο 22370-89078.