Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Προκήρυξη χρηματικού βραβείου «Νικολάου Τσαμπούλα»

Για ακόμη μια χρονιά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2011-12, έπαθλο με τίτλο «βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα», μια δωρεά της Ευφροσύνης Φλου-Τσαμπούλα

BRABEIA488

Το έπαθλο θα απονεμηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής, κατά προτίμηση, είτε του Τμήματος Οδοντιατρικής, είτε οποιασδήποτε άλλης σχολής ή τμήματος αυτού, καταγόμενο/η, κατά σειρά προτίμησης, από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, ή από την πόλη του Καρπενησίου, ή από το Μικρό Χωριό, το Βουτύρο, την Ανιάδα, το Νόστιμο, την Καρίτσα και το Δερμάτι, σύμφωνα με τη βούληση της δωρήτριας Ευφροσύνης - Φλου Τσαμπούλα.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Να αναφέρουμε πως το έπαθλο συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ.

Η καταβολή του βραβείου θα γίνει μετά από επιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων, προτιμώμενου του/της φοιτητή/φοιτήτριας που έλαβε κατά το προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος το έπαθλο και συγκεντρώνει, κατά την κρίση των Πανεπιστημιακών Αρχών, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα και ήθος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 - Κεντρικό Κτήριο) -μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (13-7-2012)- αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από την πόλη του Καρπενησίου ή τα παραπάνω αναφερόμενα χωριά της Ευρυτανίας, καθώς και πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και μέσο όρο βαθμολογίας στο πανεπιστημιακό έτος 2010-11 τουλάχιστον Λίαν Καλώς.

Έντυπα αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στην οδό Χρ. Λαδά 6, στον 6ο όροφο, καθώς και στα τηλέφωνα 210.368.9132-4.