Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

ev media-logo

edse-logo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

HELLENIC RESCUE TEAM EVRITANIAS

GGPP

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006|ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πρωτοβάθμια σχολή εκπαίδευσης στελεχών

alt

Μέλη τής ομάδας διάσωσης από παλαιότερη επιχείρηση παροχής βοήθειας σε άτομα που κινδύνευαν στην Καλιακούδα. Στη φωτογραφία διακρίνεται και ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Κων. Κοντογεώργος ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή και βοήθησε στην σύσταση της ομάδας διάσωσης Ευρυτανίας


 

Έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει η νεοϊδρυθείσα "ομάδα διάσωσης". Μόλις πρόσφατα καταγράφηκε η συμμετοχή της στην αναζήτηση ηλικιωμένου ατόμου ο οποίος χάθηκε από το σπίτι του και πιθανόν να έχει απομακρυνθεί αρκετά από το νομό Ευρυτανίας. Το Δ.Σ. της ομάδας, τηρώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει θέσει που αφορούν την ίδρυση πρωτοβάθμιας σχολής εκπαίδευσης των υποψηφίων στελεχών της ομάδας, συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας τής σχολής. Επόμενος στόχος είναι η εκπαίδευση όσο το δυνατόν περισσότερων μελών, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που τυχόν παρουσιαστεί. Τα "Ευρυτανικά Νέα" παρουσιάζουν το πλήρες κείμενο του κανονισμού λειτουργίας της σχολής και το πρόγραμμα λειτουργίας της.

Ο κανονισμός λειτουργίας και το πρόγραμμα εκπαίδευση της σχολής - Δ/ντης ο κ. Κων. Χουλιάρας

altΗ σχολή είναι πρώτου επιπέδου εκπαίδευσης της διβάθμιας κλίμακας η οποία εποπτεύεται και λειτουργεί από το Δ.Σ. του Σωματείου. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τον υπεύθυνο για την λειτουργία της σχολής τον οποίο ονομάζει Διευθυντή και ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος εκπαίδευσης της σχολής.

Η παρακολούθηση όλου του προγράμματος από τους συμμετέχοντες είναι υποχρεωτική. Μετά το πέρας της σχολής θα ακολουθήσει αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις επί μέρους ενδιάμεσες επιδόσεις τους.

Το Δ.Σ. του σωματείου μετά την εισήγηση του Διευθυντή σχολής, η οποία έχει συμπεριλάβει την βαθμολόγηση των εκπαιδευτών, επικυρώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η επιτυχής αποφοίτηση από τη σχολής καθιστά τον υποψήφιο τακτικό μέλος της ομάδας διάσωσης και μπορεί να φέρει το διακριτικό σήμα τής ομάδας και του σωματείου. Του παρέχει επίσης το δικαίωμα να συμμετέχει στο δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Για την εκπαίδευση και γενικά για την λειτουργία της σχολής θα επιλέγονται άτομα τα οποία έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όπως αυτό μπορεί να διασφαλισθεί από την υπάρχουσα νομοθεσία στην χώρα μας.

Για το λόγο αυτό καλούνται να διδάξουν στην σχολή Εκπαιδευτές Ορειβασίας Ε.Ο.Ο.Α., Οδηγοί Βουνού Ε.Ο.Ο.Α., Εκπαιδευτές Διάσωσης σε βράχο και σε ποταμό, καθώς επίσης Βοηθοί Εκπαιδευτές Ορειβασίας Ε.Ο.Ο.Α., και Οδηγοί Βάρκας.

Όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, μπορεί να δοθεί παράταση στη διάρκεια της σχολής και να επαναληφθούν ορισμένες δραστηριότητες για μεμονωμένους, ή για το σύνολο των υποψηφίων της σχολής.

Την απόφαση για την επανάληψη παίρνει το Δ.Σ. του Σωματείου μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή της σχολής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην σχολή έχουν όσοι εκπληρώνουν τα προσόντα που αναλυτικά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Επιπλέον των παραπάνω προσόντων, οι υποψήφιοι της σχόλης, άνδρες και γυναίκες, ασφαλίζονται με ευθύνη του Σωματείου και συμμετέχουν με την θέλησή τους. Πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 22 ετών, να είναι υγιείς και μαζί με την αίτηση για την ένταξή τους στη σχολή, να προσκομίζουν πιστοποιητικό καλής υγείας.

Εξαιρετικά, και επειδή είναι η πρώτη σχολή που διοργανώνει το Σωματείο, παρέχεται το δικαίωμα συμμετοχής σε άτομα που έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις διάσωσης στο παρελθόν ή είναι ενεργά στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Νομό μας ή ανήκουν στα σώματα ασφαλείας που συμμετέχουν σε διασώσεις.

Τα υλικά εκπαίδευσης θα παρέχονται από το Σωματείο. Ο ατομικός εξοπλισμός είναι ευθύνη του συμμετέχοντα.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, Διευθυντής της σχολής ορίστηκε ο Κών/νος Χουλιάρας, Εκπαιδευτής Ορειβασίας, Οδηγός Βουνού της Ε.Ο.Ο.Α. και Οδηγός Βάρκας Ποταμού της S.A.R.L.AN RAFTING της γαλλικής σχολής. Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του και τέθηκε υπ' όψη των υποψηφίων. 

Το πρόγραμμα και το πεδίο εκπαίδευσης της σχολής έχει ήδη προγραμματιστεί και είναι το εξής

alt