Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

«Καμπάνα» 5.772 ευρώ στον εργολάβο των κόμβων της Νότιας Παράκαμψης Καρπενησίου

Στην επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή κόμβων για το έργο: Λαμία - Καρπενήσι - Νότια παράκαμψη Καρπενησίου», προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

erga kombos_badie

Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων κ. Σπύρος Παλαιοπάνος, υπέγραψε την απόφαση για την επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους 5.772 ευρώ στην εταιρεία «ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ», λόγω έλλειψης εργαστηριακών δοκιμών.

Όπως αναφέρεται και στην υπ’ αριθμ. 71361/3058 απόφαση της Διεύθυνσης, μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ (Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου που ασκεί δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο στα συγχρηματοδοτούμενα με την Ε.Ε. έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα, όπως προτάσσουν οι κανόνες της Ε.Ε.), καθώς και εργαστηριακούς ελέγχους που έγιναν από τον ανάδοχο και προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία της Περιφέρειας, προέκυψαν «μη αποκαταστάσιμα ελαττώματα» στο έργο, με αποτέλεσμα να επιβληθεί περικοπή της αμοιβής του εργολάβου της τάξης των 5.772 ευρώ, όπως προαναφέραμε, ποσό το οποίο θα εκπέσει από τον επόμενο λογαριασμό της εργολαβίας.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως οι εργασίες για την κατασκευή των εν λόγω κόμβων αποτελούν κομμάτι του έργου “Λαμία - Καρπενήσι - Νότια Παράκαμψη Καρπενησίου”, έργο που άγγιξε τα 7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Η κατασκευή των κόμβων ανήλθε στα 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα υποέργα που προβλέπονταν είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή της νότιας παράκαμψης ύψους 277.789,07 ευρώ, η μελέτη κόμβων 18.000 ευρώ, οι απαλλοτριώσεις κόμβων 353.641,80 ευρώ, η κατασκευή της νότιας παράκαμψης (δρόμος 3 χιλιομέτρων) 4.647.045,75 ευρώ, η μετατόπιση στύλων ΔΕΗ 76.683,60 ευρώ, καθώς και η μετατόπιση στύλων ΟΤΕ ποσού 10.000 ευρώ.