Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Αναμόρφωση προϋπολογισμού αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Δείτε όλες τις αλλαγές

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποφάσισε -κατά πλειοψηφία- το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, στις 25 Νοεμβρίου 2012

ds agrafwn_arxeio

ΑΡΧΕΙΟ


 

Όπως τόνισε στην εισήγησή του ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Δημητρόπουλος, προέκυψαν επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, κι έτσι παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης ή δημιουργίας Κωδικών Αριθμών Εξόδων, ώστε να καλυφθούν.

«Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους κωδικούς του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους -στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες- στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο για την ενίσχυση των πιστώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειώσουμε πως οι ανάγκες αφορούν την ενίσχυση της μισθοδοσία προσωπικού -μόνιμου αλλά και ορισμένου χρόνου- καθώς και έκτατες δαπάνες.

Ωστόσο, οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Γκορόγιας και Κωνσταντίνος Μάκκας ψήφισαν υπέρ της αναβολής συζήτησης του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, ώστε το θέμα να τεθεί ολοκληρωμένο.

Μεταφορά στο
αποθεματικό
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού ως εξής: 6.000 για την ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Αγ. Δημητρίου, 130.601,50 ευρώ για την αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Βραγγιανών, 56.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, 10.000 για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες, 9.740 ευρώ για επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, 23.554,27 ευρώ για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. δήμου Φραγκίστας και τέλος 2.000 ευρώ για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Μεταφορά από
το αποθεματικό
Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού σε αντίστοιχους κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων

αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί, αποφασίστηκαν: η μεταφορά από 1.100 ευρώ για έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων, για έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου, για εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς και για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου.

Ακόμη, αποφασίστηκε η μεταφορά 5.700 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου), 19.700 ευρώ για τακτικές αποδοχές (ορισμένου χρόνου), 19.400 ευρώ για τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού, 3.730 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (μόνιμο προσωπικό), 3.900 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου και τέλος 1.300 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ).

Το ποσό των 6.000 ευρώ μεταφέρεται για την «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Αγ. Δημητρίου», το ποσό των 130.601,50 ευρώ για την «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Βραγγιανών» και ακόμη 23.554,27 ευρώ για την «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Δήμου Φραγκίστας».