Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Πάνω από 100.000 ευρώ για έργα & προμήθειες στα Άγραφα

Την αποδοχή χρηματοδότησης 80.000 ευρώ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων την περασμένη Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012, ενώ έργα 35.000 ευρώ περίπου ανατέθηκαν ομόφωνα και ακόμη δύο αποφασίστηκε να προταθούν για ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμματα

erga523

Αποδοχή πιστώσεων
Το ποσό των 79.875,77 ευρώ κατανεμήθηκε στον δήμο Αγράφων μετά από την υπ’ αριθμ. 37328/01-10-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ».

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων το παραπάνω ποσό κατανεμήθηκε με σκοπό την εξόφληση των τακτικών αποδοχών Μερικής Απασχόλησης, ύψους 22.000 ευρώ, των εργοδοτικών εισφορών έκτατου προσωπικού Μερικής Απασχόλησης ποσού 8.000 ευρώ και των δαπανών απολύμανσης δημοτικών αιθουσών και καταστημάτων του δήμου (7.000 ευρώ).

Επίσης, από 15.000 ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για προμήθεια μονωτικού υλικού κτιρίων και για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, ακόμη 5.000 ευρώ για χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή και τέλος 7.755,96 ευρώ για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Να αναφέρουμε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Θύμιος Μιχόπουλος, Δημήτρης Χαλιμούρδας, Παναγιώτης Γκορόγιας και Κωνσταντίνος Μάκκας δήλωσαν «παρών», ενώ ο Λεωνίδας Τελώνης ψήφισε μόνο την πίστωση για «Χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή».

Ανάθεση τριών έργων
Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην έγκριση τριών μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Αγράφων, για να αναθέσει αμέσως μετά την ανάθεση των αντίστοιχων έργων.

Πιο αναλυτικά, στον εμπειροτέχνη Γεώργιο Βούρτσα ανατέθηκαν η «Αποκατάσταση δρόμου οικισμού Κουστέσας» και η «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ και 10.630 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στον Παναγιώτη Γρανίτσα ανατέθηκε η εσωτερική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας, ύψους 12.000 ευρώ.

Πρότασης ένταξης έργων
Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο δήμος Αγράφων προχώρησε στην υποβολή πρότασης για την ένταξη των έργων: «Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου - τμήματος Πνευματικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης» Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας δήμου Αγράφων» στον άξονα προτεραιότητας 05 και «Αντιπλημμυρικά έργα Δημοτικής Ενότητας Αγράφων» στον άξονα προτεραιότητας 03 «πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου».