Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

ΜΑΙΟΣ 2011 - Εκπαίδευση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου

Η Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Καρπενησίου, πραγματοποίησε εκπαίδευση σε 8 μέλη του Ελληνικού Διασωστικού Σώματος Ευρυτανίας, στα πλαίσια των προσπαθειών βελτίωσης της επιχειρησιακής δράσης και ενίσχυσης της κατάρτισης των αναγνωρισμένων εθελοντικών ομάδων της Γ.Γ.Π.Π.

 

Η εκπαίδευση έγινε στις εγκαταστάσεις της ΠΥ Καρπενησίου από τον Υποπυραγό κ.Λαθύρη Κωνσταντίνο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωριτικά και πρακτικά μαθήματα. 

Στα θεωριτικά μαθήματα αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τα αίτια των δασικών πυρκαγιών, οι μέθοδοι και οι τρόποι κατάσβεσης, τα εναέρια μέσα και οι τακτικές αεροπυρόσβεσης, η ασφάλεια του προσωπικού και των μέσων κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, οι κίνδυνοι από τα αεροσκάφη-ελικόπτερα κλπ. Στα πρακτικά μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν την χρήση των πυροσβεστικών εργαλείων, αντλιών, σωλήνων και γενικά όλων των μέσων που χρησιμοποιούντε για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

 

alt