Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Προσλήψεις στον δήμο Αγράφων. Εγκρίθηκαν έξι θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας

Στην έγκριση 6 θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, κατά τη συνεδρίασή του την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013.

xeiristis-grader

Τα μέλη του συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να προβούν στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, με στόχο την κάλυψη των εποχικών αναγκών του δήμου.

Η υπ’ αριθμ. 37/2013 σχετική απόφαση του Δ/Σ εστάλη και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να δοθεί η έγκριση και να δρομολογηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες.

Οι ειδικότητες

Συνολικά τρία άτομα θα προσληφθούν για την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, οι δύο θα είναι ειδικότητας ΔΕ οδηγοί -με σκοπό την αποκομιδή των σκουπιδιών-, ενώ ακόμη ένας θα απασχοληθεί στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης (υδραυλικός).
Τα υπόλοιπα τρία άτομα που θα στελεχώσουν τον δήμο θα κληθούν να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες για καθαρισμό και διάνοιξη των δρόμων, λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
Πρόκειται για ένα χειριστή διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) ΔΕ, ένα χειριστή φορτωτή ΔΕ και ακόμη ένα χειριστή εκσκαφέα φορτωτή (JCB).
Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν για 8 μήνες και θα κοστίσουν στον δήμο συνολικά 68.000 ευρώ. Τέλος, να σημειώσουμε πως τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και θα γνωστοποιηθούν με την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.