Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Αποκατάσταση σκουπιδότοπων στα Άγραφα. Με δαπάνη 261.000 ευρώ οι εργασίες. Στα μέσα Ιουλίου ο διαγωνισμός

Με το ποσό των 261.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι), ο δήμος Αγράφων προχωρά στην αποκατάσταση πέντε ΧΑΔΑ.

skoupidia-xomateri

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο έργο θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στους εξής Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ): στον Μάραθο και συγκεκριμένα στη θέση «Κρανία» έκτασης 1.021,70 τ.μ., στη Βίνιανη (στη θέση Λιβανή) σε έκταση 1.933,20 τ.μ., στη Βούλπη -στη θέση Διασελάκια-Ζερβά- έκτασης 3.596,80 τ.μ., στην Παλαιοκατούνα (στη θέση Παλαιοχώραφα 1.409,40 τ.μ.) και στη Δαφνούλα, στη θέση Καγκελάκι, συνολικής επιφάνειας 7.928,30 τ.μ. Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα, προβλέπεται σε διάστημα 9 μηνών να γίνει οριοθέτηση της περιοχής (όπου απαιτείται), διαμόρφωση του τελικού αναγλύφου, έργα τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου, καθώς επίσης και συνοδά έργα όπως ενημερωτική πινακίδα, περίφραξη, πύλη εισόδου κ.λπ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 στις 10.00 το πρωί, στα γραφεία του δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα. Ωστόσο σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με φαξ σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα γραφεία της υπηρεσίας μέχρι τις 11 Ιουλίου 2013, ενώ για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γεώργιο Αντίνου, στα τηλέφωνα 22373-51121 και 51122.