Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό εισόδημα. Ποιοι δικαιούνται τα 600 ευρώ - Με καθυστέρηση 2 μηνών η ανακοίνωση

Στην οικονομική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μεταβιβάζεται από φέτος η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και των αιτήσεων για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που μέχρι τώρα είχαν οι εφορίες.

apokentromeni-dioikisi-karpenisi

Τα γραφεία της Δ/νσης Ευρυτανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, στο Καρπενήσι


Η καταβολή του βοηθήματος έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου. Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί -με ότι και αν σημαίνει αυτό- ότι αν και η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφτηκε στις 22 Ιουλίου 2013, μόλις (προχθές) στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λάρισα.

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση δίνεται τα τελευταία χρόνια προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με εισοδήματα πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Βασική προϋπόθεση: το ύψος του ετησίου οικογενειακού εισοδήματος, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάποιος για να λάβει το οικονομικό βοήθημα είναι:

- Αίτηση στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ

- Βεβαίωση του δημάρχου Καρπενησίου ή Αγράφων (ο νομός Ευρυτανίας καλύπτεται στο 100%) του τόπου κατοικίας του από την οποία να προκύπτει η επί διετίας τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη περιοχή στην Ευρυτανία.

- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. {div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια, το 2013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως και Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού 3.001 και 4.700 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Στην Ευρυτανία, οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ στο τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ευρυτανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, στο Καρπενήσι, στην οδό Γεωργίου Κονδύλη 2. Υπεύθυνη είναι η κα. Στέλλα Μούτσελου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237025023.

Επιπλέον και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ζητήθηκε με την σχετική εγκύκλιο, η υποδοχή και συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών να γίνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν στους δήμους, τα οποία απλώς θα συλλέγουν και θα προωθούν το αίτημα του πολίτη και ΔΕΝ θα προβαίνουν σε αξιολόγηση.

Η κατάθεση των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ενώ ο πρώτος έλεγχος και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από την Δ/νση Ευρυτανίας στα μέσα Οκτωβρίου 2013.