Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

ΤΑ 5ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. 191 θέσεις ζητούν οι δήμοι Καρπενησίου & Αγράφων. Άγνωστο πόσες θα εγκριθούν από τον ΟΑΕΔ

Οι δήμοι του νομού Ευρυτανίας κατέθεσαν, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, τον αριθμό των θέσεων εργασίας που μπορούν να καλύψουν από το πρόγραμμα "Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα" που προωθεί ο ΟΑΕΔ. Όσες θέσεις τελικά εγκριθούν θα είναι 5μηνης διάρκειας με μισθό μέχρι 490 ευρώ καθαρά.

5mina-dimos-ypografes1

Σημαντική ανάσα στην ανεργία του τόπου, θα είναι η έγκριση όλων των ζητούμενων θέσεων από τους δύο δήμους του νομού. Ωστόσο, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είναι περιορισμένο και αφορά σε 10.000 ανέργους για όλη την Ελλάδα. Στην Ευρυτανία, οι δύο δήμοι έχουν αποστείλει στο υπουργείο 191 θέσεις εργασίας για 30 περίπου ειδικότητες.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου και όσοι θα προσληφθούν θα εργαστούν για πέντε μήνες. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους, περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι αμοιβές

Οι αμοιβές όσων εργαστούν στην Κοινωφελή Εργασία θα είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ το μήνα για ανέργους άνω των 27 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερο από 427 ευρώ το μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν: α) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, β) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ)εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και ε) άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα 5 αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία και είναι: 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. 3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό. 4. Ηλικία. 5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι μισθοί

Άνεργοι κάτω των 25 ετών: Μικτά το μήνα: 652 ευρώ, ασφαλιστικές εισφορές: 225 ευρώ, καθαρά το μήνα: 427 ευρώ. Συνολικές αμοιβές πενταμήνου μικτά: 3.260 ευρώ.

Άνεργοι άνω των 25 ετών: Μικτά το μήνα: 748 ευρώ, ασφαλιστικές εισφορές: 258 ευρώ, καθαρά το μήνα: 490 ευρώ. Αμοιβές πενταμήνου μικτά: 3.740 ευρώ.

Οι 191 θέσεις στον νομό Ευρυτανίας

Δήμος Καρπενησίου:

Οι 85 θέσεις ανά ειδικότητα είναι οι εξής: 1 ΠΕ Αρχαιολογίας και 2 ΠΕ Ιστορίας - Αρχαιολογίας για το Τμήμα Πολιτισμού - Μουσείο Κορυσχάδων, 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων, 1 ΤΕ Δομικών Έργων, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών για την Τεχνική Υπηρεσία, 2 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων για τη Βιβλιοθήκη Δομνίστας, 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΠΕ Νηπιαγωγών για τους Παιδικούς Σταθμούς, 1 ΔΕ Νοσηλευτών, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 2 ΠΕ Νοσηλευτών για το ΚΑΠΗ, 20 ΥΕ Γενικών καθηκόντων, 4 ΥΕ Ελαιοχρωματιστών, 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 4 ΥΕ Οικοδόμων και 2 ΔΕ Υδραυλικών για την Υπηρεσία Συντήρησης Υποδομών, 2 ΠΕ Γυμναστών για το Τμήμα Αθλητισμού, 2 ΤΕ Δασολόγων - Δασοπόνων για την Υπηρεσία Πρασίνου.

Ακόμη, 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού , 1 ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ, 1 ΤΕ Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ, 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ, 2 ΔΕ Κλητήρων - Οδηγών (άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) και 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων για τη Διεύθυνση Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών, 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων και 1 ΥΕ Νυχτοφυλάκων για τη Μαθητική Εστία, 2 ΔΕ Τεχνικών Μηχαν. Ηλεκτρ. και 3 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου για το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, 1 ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής για το ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, 1 ΔΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων και 1 ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων για το Γραφείο Τουρισμού, 1 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 2 ΠΕ Ιατρών για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Πρόνοιας και 1 ΔΕ Μουσικής για το Τμήμα Πολιτισμού.

Δήμος Αγράφων:

Οι 106 θέσεις ανά ειδικότητα είναι οι εξής: 25 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΠΕ Γεωλόγων, 1 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΤΕ Γεωπόνων – Τεχνολόγων, 10 ΔΕ Διοικητικού, 4 ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 4 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 5 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 5 ΠΕ Ιατρών, 2 ΠΕ Ιστορίας - Αρχαιολογίας, 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 5 ΤΕ Ζωικής Παραγωγής, 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 2 ΤΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Νομικής, 2 ΔΕ Νοσηλευτών, 1 ΠΕ Νηπιαγωγών, 1 ΥΕ Οικοδόμων, 1 ΠΕ Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής, 5 ΔΕ Υδραυλικών, 2 ΠΕ Φιλολογίας, 5 ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων, 5 ΠΕ Γυμναστών, 1 ΠΕ Μηχανικών, 5 ΔΕ Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας Γ’ και 5 ΔΕ Φιλολογίας.