Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Συγκροτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο στην Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων. Πρόεδρος ο Νικ. Μπαλτάς

Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2014 συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Αθήνα το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, ενώ παράλληλα έγινε ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την συγκρότηση, τους σκοπούς και τη λειτουργία του.

mpaltas-yfantopoulos1

Τα μέλη του ομόφωνα εξέλεξαν πρόεδρο τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Μπαλτά (αριστερά στη φωτογραφία) και αντιπρόεδρο τον καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Υφαντόπουλο (δεξιά). Όλα τα μέλη εκφράσθηκαν ευμενώς για την πρωτοβουλία και συγκρότηση του Συμβουλίου και ευχήθηκαν να αποτελέσει «σημαντικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο ιδίως για την Ευρυτανία».

Κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Φώτης Κουλαρμάνης, καλωσόρισε και εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ. της Εταιρείας που οι διακεκριμένοι ευρυτάνες τίμησαν με την συμμετοχή τους την συγκρότηση του επιστημονικού Συμβουλίου και μεταξύ των άλλων τόνισε: «Το Δ.Σ. της εταιρείας μας με απόφασή του συγκρότησε το σημερινό Επιστημονικό Συμβούλιο με κριτήριο τον πλουραλισμό, το κύρος, τις γνώσεις, εμπειρίες και τις ειδικεύσεις των αντικειμένων που κατέχουν ευρυτανικές προσωπικότητες, που τιμούν την Ευρυτανία, πιστεύοντας ότι το Συμβούλιο αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μας την Ευρυτανία και όχι μόνο. Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών του και έχουμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε έναν συνοπτικό κανονισμό λειτουργίας αυτού, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχομένως προσθήκες και παρατηρήσεις».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, είναι 16μελές, και συγκροτείται από Ευρυτάνες καθηγητές Πανεπιστημίου, Γενικούς Δ/ντές Υπουργείων και ειδικούς εμπειρογνώμονες, διαφόρων ειδικοτήτων. Αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Εταιρείας των Ευρυτάνων Επιστημόνων και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Η θητεία αυτού θα είναι ίση με την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος και Αντ/δρος του Συμβουλίου θα εκλέγεται μεταξύ των μελών του.

Οι αρμοδιότητες

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:

α) Η διατύπωση γνώμης, επί ζητημάτων και προτάσεων που θα υποβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των Ευρυτάνων Επιστημόνων, που θα αφορούν οικονομικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, την ιδιαίτερη πατρίδα μας την Ευρυτανία, καθώς και γενικότερα επίκαιρα εθνικά ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα και τον ελληνισμό.

β) Η πρόταση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας οργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων, ημερίδων ή συνεδρίων επιστημονικού ενδιαφέροντος για τα ανωτέρω ζητήματα.

γ) Η εισήγηση για τη συνεργασία με αντίστοιχες ή ανάλογες υπηρεσίες άλλων επιστημονικών σωματείων και φορέων του Δημοσίου, καθώς και διεθνών οργανισμών.

δ) Η εποπτεία και η αξιολόγηση επιστημονικών δημοσιευμάτων, μελετών, ερευνών και προγραμμάτων οικονομικής κυρίως ανάπτυξης, που θα αφορούν την Ευρυτανία και η διατύπωση προτάσεων επ’ αυτών.

ε) Κάθε άλλο ζήτημα κατά την κρίση και γνώμη του Συμβουλίου, που θεωρεί σκόπιμο ότι αφορά την Ευρυτανία και τον τόπο μας.

Ακόμη να αναφέρουμε ότι θα συνεδριάζει, είτε με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε οίκοθεν με πρόσκληση του Προέδρου αυτού, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης οσάκις ζητήσει τούτο οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή φορέας του Δημοσίου για συγκεκριμένο θέμα, που θα ζητείται η συμβουλή και η γνώμη του.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου θα παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, οι δε γνωμοδοτήσεις και τα πορίσματα επίσης του Συμβουλίου θα γίνονται με ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η σύνθεση

Πρόεδρος ο κ. Μπαλτάς Νικόλαος Ομ. καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντ/δρος ο κ. Ιωάννης Υφαντόπουλος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη: Ο καθηγητής του Α.Π. Θεσ/νίκης κ. Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, οι Ομ. Καθηγητές: κ. Κουτσούκης Κλεομένης Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Κρικέλης Νικόλαος Ε.Μ. Πολυτεχνείου, κ. Λιάπης Άγγελος και κ. Μπουρδάρα Κέλυ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο επ. Πρόεδρος Εφετών κ. Καραμέτος Δημήτριος, οι επ. Γεν. Δ/ντές των υπουργείων: κ. Ζωρογιαννίδης Νικόλαος Πολιτισμού, κ. Φούκας Ελευθέριος Οικονομικών, κ. Κουτρομάνος Κων/νος Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Βλάχος Παναγιώτης επ. Γ. Επιθ. Μ. Εκ/σεως, κ. Παπανίκος Ιωάννης επ. Γ. Επιθ. ΕΤΕ, κ. Καμηλαράκη Μαίρη Πολιτικός μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος και Δημόσιας υγείας, κ. Καραγεώργος Γεώργιος επ. Δ/ντής Δασών.