Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Ακυρώθηκε διαγωνισμός στα Άγραφα. Αφορούσε στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με 34.900 ευρώ

Τη ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που διενεργήθηκε στις 18-12-2013 αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων στη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2014.

agtrafa-dimarxeio-kerasoxori

Όπως ανέφερε στην εισήγησή του και ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ο διαγωνισμός είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2013, με τη συμμετοχή τριών προμηθευτών. Ωστόσο, ακολούθησαν ενστάσεις επί της διαδικασίας, οι οποίες μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, δεν είχαν έρθει προς συζήτηση, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχουν περάσει περίπου 10 μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρθηκε και κατά τη συνεδρίαση, μετά από την εξέταση του φακέλου του διαγωνισμού και έχοντας υπόψη την κατάσταση που βρισκόταν ο δήμος όταν παρέλαβε η νέα αρχή την 1-9-2014, διαπιστώθηκε πως στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 δεν υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 34.900 ευρώ για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό, καθώς και ανάληψη υποχρέωσης.

Εντωμεταξύ, η δημοτική αρχή ήδη βρίσκεται σε νέα καταγραφή των αναγκών του δήμου για ηλεκτρολογικό υλικό, αφού οι ανάγκες του, μετά το πέρας των 10 μηνών από την σύνταξη της μελέτης, έχουν σίγουρα διαφοροποιηθεί.

Έτσι, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ο δήμος ματαίωσε τον διαγωνισμό και θα προβεί στην προκήρυξη νέου, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με τις τωρινές του ελλείψεις.