Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Δήμος Αγράφων: ζητά κτήριο για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. στο Ραπτόπουλο. Οι προϋποθέσεις

Στη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των υπηρεσιών του δήμου στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου προχωρά ο δήμος Αγράφων. 

kep1

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα, το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδό 100 τ.μ. τουλάχιστον και να βρίσκεται στο Ραπτόπουλο, στη έδρα δηλαδή της Δ.Ε. Ασπροποτάμου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να αποστείλουν τις προσφορές τους στον δήμο Αγράφων, ώστε να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή του τεύχους διακήρυξης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του δήμου, στο Κερασοχώρι, καθώς και να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 22373-51300/51123.