Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου: Συμμετοχή σε πανελλήνιο συνέδριο & χρήσιμες διαπιστώσεις για την Ευρυτανία

Σημαντικά και ασφαλώς χρήσιμα ήταν τα συμπεράσματα για την ψυχική υγεία στον νομό Ευρυτανίας, τα οποία ανέδειξε με συμμετοχή του στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου.

paparoupa-fani-omilia

Συγκεκριμένα από το ΚΨΥ, οι κ.κ. Παπαρούπα Φανή (M.Sc. Ψυχολόγος - φωτο), Γενιτσαροπούλου Νεκταρία (M.Sc. Κοιν. Λειτουργός) και Πιστιόλη Βασιλική (Κοιν. Λειτουργός) εκπόνησαν πιλοτική, ποιοτική, επιστημονική έρευνα με θέμα «Η εμπειρία των ειδικών ψυχικής υγείας με άτομα διαμένοντα στον Νομό Ευρυτανίας», μέρος της οποίας παρουσίασαν στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 18 με 20 Δεκεμβρίου 2014, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Όσα προέκυψαν από τη μελέτη

Με την ερευνητική προσπάθεια επιχειρήθηκε να διερευνηθούν οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις των ειδικών ψυχικής υγείας που εργάζονται στον νομό Ευρυτανίας. «Ο σκοπός της έρευνας εστιάστηκε στις απόψεις των ειδικών για το αν και πώς επιδρούν οι ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου και της τοπικής κοινωνίας στην εμφάνιση και εξέλιξη των δυσκολιών που αναφέρουν οι ωφελούμενοί τους, αλλά και στην επίδραση και στη διαμόρφωση της δικής τους ανταπόκρισης, παρέμβασης και πολιτισμικής ευαισθητοποίησης ως προς τα άτομα που εξυπηρετούν», αναφέρει σχετικά το ΚΨΥ Καρπενησίου.

Η έρευνα ανέδειξε σημαντικές παραμέτρους σε θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους, τα τοπικά χαρακτηριστικά και την ευαισθητοποίηση των ειδικών. Μερικές από αυτές αφορούν στη δυσκολία αποδοχής του προβλήματος και τον φόβο γνωστοποίησής του, τη γεωμορφολογία και το κλίμα της περιοχής, την έλλειψη υπηρεσιών που θα μπορούσαν να παράσχουν στήριξη, την απουσία ευκαιριών, την κουλτούρα (κλειστή κοινωνία, διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα των δύο φύλων, αποδοχή μεταφυσικών ερμηνειών) και στην κατάχρηση αλκοόλ.

«Οι ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές του νομού, το πρόβλημα του αλκοόλ, οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και η ανεπάρκεια των μεθόδων παρέμβασης των θεσμοθετημένων φορέων παροχής υπηρεσιών φροντίδας αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές διαστάσεις που προέκυψαν από την έρευνα. Κρίνεται σκόπιμο τα αποτελέσματα της έρευνας να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης στην περιοχή», σημειώνουν οι ειδικοί του Κέντρου.