Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Έργο 455.000 ευρώ στην Πρασιά, για να αναδειχθεί το «Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού»

Στη δημοπράτηση του πολυαναμενόμενου έργου ανάπλασης της Πρασιάς προχωρά ο δήμος Αγράφων, αναβαθμίζοντας όχι μόνο το κέντρο του χωριού, αλλά και τον χώρο όπου βρίσκεται το ιστορικό αιωνόβιο "Κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού", ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια, που έχει ανακηρυχθεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού.

kyparissi-prasia1

Το έργο «ανάδειξη ιστορικού κέντρου οικισμού Πρασιάς και σύνδεση με τον ιστορικό χώρο "Το κυπαρίσσι του Κοσμά του Αιτωλού"», όπως είναι ο ακριβής τίτλος, θα δημοπρατηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, στις 10.00 το πρωί (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Δυτική Φραγκίστα.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στις 455.000 ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και 50% από Εθνική Δαπάνη.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα των «Ευρυτανικών Νέων», απαιτούνται οικοδομικές εργασίες που αναμένεται να στοιχίσουν 282.858,51 ευρώ (δαπάνη εργασιών, όφελος εργολάβου και απρόβλεπτα) και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ύψους 73.271,68 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 6 μηνών.

Όπως αναφέρεται και στους όρους δημοπράτησης του έργου, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή αφορούν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του ιστορικού κέντρου του οικισμού «Κυπαρίσσι» Αγράφων, του περιβάλλοντα χώρου του ιστορικού αιωνόβιου κυπαρισσιού και στην πρόσβαση στο φυσικό αυτό μνημείο.

Οι εργασίες που επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να υλοποιηθούν πέριξ του κυπαρισσιού είναι η επισκευή και επαναρμολόγηση των υφιστάμενων λίθινων τοιχίων και η αντικατάσταση της υφιστάμενης ξύλινης περίφραξης, παρεμβάσεις που θα γίνουν αποκλειστικά χειρονακτικά. Απαγορεύονται δε οποιουδήποτε είδους εκσκαφές, επιστρώσεις ή αποθέσεις υλικών «οι οποίες θα αλλοίωναν κατά οποιονδήποτε τρόπο το φυσικό περιβάλλον εκατέρωθεν του κυπαρισσιού», όπως τονίζεται.

Όσον αφορά στις εργασίες στο κέντρο του χωριού, προβλέπεται λιθόστρωση της οδού πρόσβασης από το ιστορικό κέντρο του οικισμού προς το κυπαρίσσι, μήκους 330 μέτρων.

Ακόμη, προτείνεται η συνολική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, όπου βρίσκεται και ο Ιερός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, μέσω λιθόστρωσης ολόκληρης της επιφάνειας της πλατείας, καθώς και του δρόμου που διέρχεται από την πλατεία με παράλληλη δημιουργία χώρων στάθμευσης με κυβόλιθους.

Δύναται ακόμη να αντικατασταθεί η υφιστάμενη ράμπα πεζών από σκυρόδεμα, να γίνει ανάπλαση της υφιστάμενης στεγασμένης κρήνης (βρύσης), να κατασκευαστούν λίθινα καθίσματα, καθώς επίσης και να εμπλουτιστεί ο χώρος με ξύλινα καθίσματα, στύλους φωτισμού, κάδους απορριμμάτων κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, κ.λπ.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρι τις 18/6.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους Γεώργιο Αντίνου (22373-51119) και Μαρία Δεληπούλιου (22373-51118).

ΦΩΤΟ: gathanasias.gr