Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

ev media-logo

Αιθαλομίχλη, επιπτώσεις και αντιμετώπιση. Άρθρο του Λάμπρου Τσιτσάνη, Περιφ. Συμβούλου & μέλους Επιτροπής Περιβ/ντος

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από εισήγηση αρμοδίων, συζήτησε και ασχολήθηκε λεπτομερώς με το θέμα της ποιότητας της ατμόσφαιρας και ιδιαίτερα με την αιθαλομίχλη και τις επιπτώσεις της στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Η διασφάλιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, απαιτεί τη συστηματική παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

aithalomixli-kaminada1

Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται, η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσιών, σε συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης.

Το χρησιμοποιούμενο σύστημα θέρμανσης σε ένα κτίριο, παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του νέφους αιθαλομίχλης, δεδομένου ότι οι ποσότητες των αιωρουμένων σωματιδίων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα εξαρτώνται άμεσα από το σύστημα θέρμανσης.

Η εκτεταμένη χρήση βιομάζας εντός αστικών περιοχών σε υποκατάσταση υφιστάμενων τεχνολογιών θέρμανσης, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Η ένταση του φαινομένου αναμένεται να είναι πολλαπλάσια όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση τζακιών ανοιχτού τύπου. Τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 2010, λόγω καύσης στερεών για τις ανάγκες θέρμανσης, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της αιθαλομίχλης. Η αιθαλομίχλη είναι το είδος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που παρουσιάζεται όταν έχουμε υψηλή συγκέντρωση ρύπων, όπως αιωρουμένων σωματιδίων (κυρίως αιθάλης), διοξειδίου του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη σχετική υγρασία.

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μικρά τεμάχια ύλης σε στερεή ή υγρή φάση, που μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τέτοια σωματίδια είναι η σκόνη, η αιθάλη (καπνός), διάφορα μέταλλα κλπ. Σαν αιθάλη αναφέρονται τα μικρά σωματίδια τα οποία προέρχονται από ατελείς καύσεις, είναι μαύρου χρώματος και αποτελούνται κυρίως από άνθρακα. Σε υψηλά επίπεδα μπορεί να μεταβάλλουν το μπλε χρώμα του ουρανού σε λευκό ή γκρίζο.

Οι επιδράσεις στην υγεία εξαρτώνται πολύ από το μέγεθος των σωματιδίων και τη σύστασή τους. Όσο μικρότερα σε μέγεθος είναι τα σωματίδια τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου.

Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα του νέφους πρέπει να γνωρίζουμε, πως δημιουργείται, από τι αποτελείται, τι επιδράσεις δημιουργεί στο περιβάλλον, και τι μπορούν να κάνουν πολιτεία και κοινωνία για την καταπολέμησή του.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε οδηγία για α) επιτρεπόμενα είδη καυσίμου και β) Υπουργική Απόφαση κινήτρων, δηλαδή μείωση τιμολογίου ΔΕΗ όταν υπάρχει αιθαλομίχλη.

Για την εφαρμογή των παραπάνω η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προμηθεύτηκε, εγκατέστησε και λειτουργεί σταθμούς μέτρησης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Καρπενήσι, Λαμία, Λιβαδειά, Άμφισσα, Χαλκίδα) με σκοπό την προστασία της υγείας των κατοίκων της Περιφέρειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη και η μόνη Περιφέρεια με ολοκληρωμένο σύστημα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

 

Καρπενήσι 20/01/2016

Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Μέλος Επιτροπής Περ/ντος