Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Έργα και προμήθειες με 550.000 ευρώ στα χωριά του δήμου Αγράφων. Ανάπλαση Τριδένδρου, Σάικας & Καμαριών, εργασίες βελτίωσης ύδρευσης στην Επισκοπή κ.α.

Το ποσό των 551.981,56 ευρώ θα δαπανήσει ο δήμος Αγράφων για την κατασκευή έργων και την προμήθεια διαφόρων υλικών. Από το εν λόγω ποσό οι 64.480,11 ευρώ αφορούν έργα και προμήθειες που έχουν ήδη ανατεθεί, ενώ οι υπόλοιπες 487.501,45 ευρώ αφορούν πιστώσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και αναμένεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

agrafa-niala-thea1

Η θέα από τη Νιάλα Αγράφων. Στο βάθος διακρίνεται ο οικισμός των Καμαριών, όπου, μαζί με τον οικισμό της Σάικας και του Τριδέντρου θα υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο ανάπλασης που αναμένεται να κοστίσει 348.586,07 ευρώ

Αναθέσεις

Ειδικότερα, ανατέθηκε στον Ιωάννη Λαθύρη, έναντι ποσού 2.239,81 ευρώ με τον ΦΠΑ, η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου, στον Ευάγγελο Μάκκα η επισκευή βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης στην Τ.Κ. Χρύσως της Δ.Ε. Βίνιανης, αξίας 372 ευρώ, στον Ιωάννη Φούκα ανατέθηκε το αντιπλημμυρικό έργο προς το νεκροταφείο της Τ.Κ. Τριποτάμου, δαπάνης 12.710 ευρώ, στον Νικόλαο Μήτσιου η κατασκευή υδραυλάκων στην Ανατολική Φραγκίστα ποσού 5.952 ευρώ, στον Κωνσταντίνο Ντάλλα η προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στην Τ.Κ Δάφνης, δαπάνης 11.482,39 ευρώ.

Ακόμη, η Αθανασία Γκιόλια ανέλαβε την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του δήμου Αγράφων, αρχικού προϋπολογισμού 28.505 ευρώ με τον ΦΠΑ (24%), ο Παναγιώτης Ζαχαράκης την προμήθεια ειδών αρτοποιείου (240 κιλά ψωμί) για τον Παιδικό Σταθμό Ραπτοπούλου, ποσού 325,44 ευρώ, ο Παναγιώτης Στασινός την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (24 κιλά κιμά, 24 κιλά μοσχάρι, 56 κιλά κοτόπουλο νωπό ολόκληρο) για τον Παιδικό Σταθμό Ραπτοπούλου, αξίας 678,99 ευρώ και ο Παναγιώτης Ξυραφάκης την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και παντοπωλείου, επίσης για τον Παιδικό Σταθμό Ραπτοπούλου, συνολικής τιμής 2.214,48 ευρώ.

Πιστώσεις

Παράλληλα, ο δήμος Αγράφων ενέκρινε πιστώσεις συνολικού προϋπολογισμού 487.500 ευρώ περίπου, για έργα και προμήθειες που αναμένεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Πιο ειδικά, ενέκρινε πιστώσεις ύψους 31.310 ευρώ περίπου για την προμήθεια υδρευτικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες· 8.807,42 για τη Δ.Ε. Αγράφων, 4.859,47 για τη ΔΕ Απεραντίων, 4.830 ευρώ για τη ΔΕ Ασπροποτάμου, 7.828,67 ευρώ για τη ΔΕ Βίνιανης και 4.984,06 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν 1.599,60 ευρώ ως έξοδα για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο «Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βραγγιανών», 6.000 ευρώ για την διεξαγωγή της 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας την 1η Αυγούστου 2016 στην Τοπική Κοινότητα Αγράφων, 1.329,55 ευρώ ως οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εκτός έδρας στο εσωτερικό, 2.487,44 ευρώ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Απεραντίων και ακόμη 2.494,88 ευρώ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Φραγκίστας.

Τέλος, εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους 2.480 ευρώ με σκοπό την επισκευή και κατασκευή εσχαρών ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Λημερίου, 348.586,07 ευρώ για το έργο «Συνολική Ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ.Δ. Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και Καμαριών Δ.Δ. Αγράφων», 73.214,30 ευρώ για τις εργασίες βελτίωση ύδρευσης στο Τ.Δ. Επισκοπής, 5.999,99 ευρώ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του δήμου Αγράφων», 200 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για την συντήρηση και επιδιόρθωση εγκαταστάσεων, κολωνακίων δημοτικού φωτισμού κ.α., 700 ευρώ για την προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κιγκλιδωμάτων, κολωνακίων δημοτικού φωτισμού, τοιχίων κ.α., 4.900 ευρώ για τις εργασίες συντήρησης της Μαθητικής Εστίας Γρανίτσας και ακόμη 6.200 ευρώ για τη συντήρηση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου.